Kontakt

© Trenčín 21 – informačný občasník pre kvalitu života v meste Trenčín a okolí

Vydáva: 
Centrum environmentálnych aktivít,
tel. a odkazovač 032 – 6400 400,
e-mail: cea@cea.sk
Adresa redakcie:
CEA, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín


Redakčná rada:

Ing. Klaudia Medalová,
Mgr. Richard Medal,
Norbert Brázda

Komentáre