A najprašnejšia je… Široká!

Panenská ulica sa môže schovať! Ledva sto metrov. S rebrinákom sa tam nedá otočiť!!! Taká Jahodová, tá už je dvakrát dlhšia. No aj tak nevyhrala. Zatiaľ neoficiálnu palmu (či skôr prachovku) víťazstva si odnáša ulica Široká s odhadnutými úctyhodnými 400 metrami prachu! V kategórii „bezchodníkov” ste nám nahlásili iba dva, z toho jeden kapitálny kus: Kasárenskú ulicu. Jej úpravu vedia oceniť určite hlavne tí pracovníci z VOP, ktorí ešte nevlastnia súkromný alebo služobný tank a sú nútení prepravovať sa do práce pešo.

Zdajú sa vám predchádzajúce riadky nejaké zmätené a nezrozumiteľné? Tak to ste asi nečítali minulé číslo TRENČÍN 21, kde sme vyhlásili súťaž s takouto úlohou Poznáte ešte nejakú ďalšiu prašnú ulicu v Trenčíne? Teda takú, ktorá nemá spevnený povrch (asfaltom, betónom, dlažobnými kockami či tvárnicami) alebo nemá ani jeden chodník pre chodcov? Tou prvou známou bola ulica Panenská, s ktorou nás oboznámil vo svojom liste pán Rebroš. Vy ste nám mali napísať do redakcie názov takejto ulice aj s odhadom jej dĺžky. Najdlhšiu prašnú ulicu v Trenčíne sme sa podujali navrhnúť na vyhlásenie za „Pamiatkovú zónu špeciálneho určenia” s jediným možným využitím: Poslanci a zodpovední pracovníci mestského úradu si sem budú môcť chodiť sypať „popol (prach) na hlavu”.

Súťaž sa nám pekne rozbehla, čo naše krásne krajské mesto zrovna nectí. Aby sme vám dali viac času otestovať si prašnosť jednotlivých ulíc – kandidátiek a aby sme meraním zobjektivizovali vaše odhady, nevyhlásime v tomto čísle ešte konečné výsledky, ale necháme si túto exkluzivitu až do najbližšieho – prvého jarného čísla. Hor sa teda do ulíc, predjarie láka na prechádzky, ale pozor! Na niektorých úsekoch odporúčame gumáky. Napríklad na Panenskej, Jahodovej, Širokej,…. poznáte aj ďalšie?

No a na záver dnešnej prechádzky po chodcom neprívetivých zákutiach Trenčína uverejňujeme list pána Ďurča z Lavičkovej ulice.

[Hlasov: 0    Priemer: 0/5]

Súvisiace témy:

Komentáre