Iný pohľad na urbanizmus a výsledky súťaže Trenčín si Ty

6. november 2014, Klaudia Medalová
Víťazný návrh - Stopy Trenčína, zdroj www.trencinsity.sk

Rozhovor s Akad. arch. Ing. Igorom Mrvom Po troch rokoch prác na projekte „Trenčín si Ty“ je ideová urbanistická súťaž vyhodnotená. O výsledkoch a ďalšom pokračovaní projektu som sa zhovárala s Ing. arch. Igorom Mrvom, zakladateľom webovej stránky Trenčín-inak.   Úplne na úvod – čo je ...

Quo vadis Trenčín? Centrá miest v Európe a v Trenčíne

6. november 2014, MUDr. Andrej Hrádocký
Namiesto plavárne - čínsky múr

Mnohé mestá vo svete hľadajú spôsob, ako zatraktívniť a spríjemniť centrá miest. Pritiahnuť do nich ľudí, život, bývanie... Snažia sa do centier miest dostať kľud, bezpečnosť, ticho, relax, kultúru, zeleň, vodu... Teda vymiestňujú z centier miest pozemnú dopravu, odľudštené a neosobné nákupné strediská, snažia ...

Nie je mi jedno, za čo platíme dane a poplatky

6. november 2014, Jaroslav Olah
Nelegálna stavba na Kasárenskej

Doma, v našom súkromí, sa snažíme o obživu našich rodín, o ich zdravie, vzdelanie, koníčky... Vo svojich príbytkoch vytvárame čo najkrajšie, najkvalitnejšie a čisté prostredie - pokiaľ nám sily a financie stačia. Snažíme si udržať zdroj svojej obživy, pracovať ako zamestnanci, ...

Participatívny proces Trenčín si Ty – naozaj?

6. november 2014, redakcia
I keď riešené územie má stavebné limity, ako napr. lodenica, v zadaní neboli jasne pomenované

Nedávno sme boli svedkami vyhodnotenia projektu Trenčín Si Ty a s ním úzko súvisiacej ideovej urbanistickej súťaže Trenčín - mesto na rieke. Keďže v médiách sa vyzdvihovalo zapojenie občanov do procesu prípravy súťaže, dovoľte mi podeliť sa o môj názor na to, čo je ...

Pýtali sme sa zástupcov spoločností TVS a TVK

6. november 2014, Elena Gogoláková

Ktorá spoločnosť má pravdu v spore o dodávku vody v Trenčíne? Názor si musí urobiť každý čitateľ sám... Čo pokladáte za hlavný dôvod výpovede zmluvy TVS v roku 2013? TVK : Hlavným dôvodom výpovede je získanie dotácie z eurofondov na projekt rekonštrukcie a ...

Voda naša každodenná

6. november 2014, Elena Gogoláková
voda

V Trenčíne sa 1.11.2014 zmenil dodávateľ pitnej vody. Doterajšieho poskytovateľa vodárenských a kanalizačných služieb, Trenčiansku vodohospodársku spoločnosť (TVS), vystriedala spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie (TVK). Zdanlivo nezaujímavá zámena vyvolala nevídané vášne, zmätky i súdne opatrenia. Stala sa ukážkovým príkladom, ako nedostatok informácii ...

Projekt MESTSKÉ ZÁSAHY Trenčín 2013

5. november 2014, Ing. Richard Ščepko
Mestské zásahy - výstava na MIerovom námestí, september 2013

Myšlienka projektu „mestských zásahov“ vznikla v Bratislave v roku 2007. Matúš Vallo a Oliver Sadovský (Vallo Sadovsky Architects) predstavili svoj nápad občiansko-profesnej iniciatívy: rozhodli sa nečakať na zadanie zvonku a oslovili niekoľko svojich kolegov a architektonických ateliérov, aby si najskôr vybrali ...