Nežná mobilita v praxi: Buďme k sebe ohľaduplní a tolerantní

21. júl 2014, redakcia
Dopravné riešenie pre cyklistov, Praha. V Trenčíne žiaľ cyklistická infraštruktúra chýba a tak prosíme všetkých o opatrnosť a ohľaduplnosť...

Už je to tak, potrebnej cyklistickej infraštruktúry sa nedočkáme ani v roku 2014. Pre zdravie a pohodu nás všetkých, skúsme byť k sebe o to ohľaduplnejší a tolerantnejší. Môžeme sa inšpirovať aj princípom „nežnej mobility“ (gentle mobility, Graz), že prednosť majú vždy tí viac ...

Bodka za júnovým Trenčínom 21, letnou plavárňou a …

21. júl 2014, Redakcia trencin21.sk
Z vlaku do bazéna

Nielen že sa nám celé Slovensko smeje, že aké máme nové kúpalisko bez vody... Ale my sa naozaj toto leto v Trenčíne na plavárni nevykúpeme! Napriek nie tak dávnym vyhláseniam súčasného pána primátora, že nedovolí zbúrať starú plaváreň, kým nebude skolaudovaná ...

Mesto Trenčín nakoniec pristupuje k zmene územného plánu

21. júl 2014, Akad.arch.Ing. Igor Mrva

V rozhovore Autobusový terminál – verejnoprospešná stavba? som  reagoval aj na otázku o rozdielnosti mojich názorov a názorov zástupcov mesta Trenčín na súlad návrhu „autobusového terminálu“ s platným územným plánom mesta. V rozhovore som vyslovil názor, že tento spor vyrieši čas. Vtedy som ani netušil, ...

Nestačí, aby boli rozhodovania na úrovni mesta iba „v súlade so zákonom“

21. júl 2014, MUDr. Andrej Hrádocký
Modernizácii železničnej trate na úkor letnej plavárne dali zelenú primátori Liška, Celler aj Rybníček

Milí priatelia, Ako obyvatelia mesta Trenčín máme jednak právo, ale i povinnosť vyžadovať, aby sa spravovanie mesta, v ktorom žijeme, dialo v zmysle a v duchu slovenských i európskych zákonov. Máme právo (nie povinnosť) slobodne si zvoliť vedenie mesta, máme právo (nie povinnosť) kontrolovať vedenie mesta ...

Autobusový terminál – verejnoprospešná stavba?

21. júl 2014, Redakcia trencin21.sk
Popis navrhované riešenia s vyznačením pohybu cestujúcich

Akad. arch. Ing. Igor Mrva  je uznávaným odborníkom na územné plánovanie. Na svojej webovej stránke www.trencin-inak.sk ponúka iný pohľad na urbanistický a stavebný rozvoj mesta Trenčína. Napríklad aj na plánovanú stavbu Terminálu… Od chvíle, kedy vedenie mesta zverejnilo zámer vybudovať pred ...

Takáto príležitosť sa už nikdy nevráti

19. júl 2014, Ignác Trška

Ako človek, ktorý sa dvadsať rokov denne zaoberal na Odbore územného plánu a architektúry Mestského národného výboru (OÚPA MsNV) v Trenčíne myšlienkami rozvoja mesta, z toho dvanásť rokov ako jeho vedúci, po skúsenostiach s názormi a interpretáciou uplynulého obdobia, som nemal záujem sa aktívne zaoberať otázkami Autobusového terminálu. Článok arch. Mrvu mi nedal, ...