Údržba a čistota v meste Trenčín

21. júl 2014, Anton Beták
Kosenia areálu Zátoky pokoja

Asi každý pozná Babičku od Boženy Nemcovej. A určite je známe aj to, že dobrá gazdiná pre pierko aj cez plot skočí. Keď sa vrátime len tu od susedov z Rakúska, poväčšine porovnávame. Ako je u nich a ako u nás. ...

Na bicykli do práce… ale kadiaľ?

21. júl 2014, redakcia
Cyklisti by radšej jazdili po cyklochodníkoch, ak by boli

Aj Mesto Trenčín sa v mesiaci máj zapojilo do súťaže Na bicykli do práce. Vyhlasovateľom súťaže je národný cyklo koordinátor pri ministerstve dopravy. Do súťaže sa mohli zapojiť dvoj až štvorčlenné tímy zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktoré od ...

Nežná mobilita v praxi: Buďme k sebe ohľaduplní a tolerantní

21. júl 2014, redakcia
Dopravné riešenie pre cyklistov, Praha. V Trenčíne žiaľ cyklistická infraštruktúra chýba a tak prosíme všetkých o opatrnosť a ohľaduplnosť...

Už je to tak, potrebnej cyklistickej infraštruktúry sa nedočkáme ani v roku 2014. Pre zdravie a pohodu nás všetkých, skúsme byť k sebe o to ohľaduplnejší a tolerantnejší. Môžeme sa inšpirovať aj princípom „nežnej mobility“ (gentle mobility, Graz), že prednosť majú vždy tí viac ...

Bodka za júnovým Trenčínom 21, letnou plavárňou a …

21. júl 2014, Redakcia trencin21.sk
Z vlaku do bazéna

Nielen že sa nám celé Slovensko smeje, že aké máme nové kúpalisko bez vody... Ale my sa naozaj toto leto v Trenčíne na plavárni nevykúpeme! Napriek nie tak dávnym vyhláseniam súčasného pána primátora, že nedovolí zbúrať starú plaváreň, kým nebude skolaudovaná ...

Mesto Trenčín nakoniec pristupuje k zmene územného plánu

21. júl 2014, Akad.arch.Ing. Igor Mrva

V rozhovore Autobusový terminál – verejnoprospešná stavba? som  reagoval aj na otázku o rozdielnosti mojich názorov a názorov zástupcov mesta Trenčín na súlad návrhu „autobusového terminálu“ s platným územným plánom mesta. V rozhovore som vyslovil názor, že tento spor vyrieši čas. Vtedy som ani netušil, ...

Nestačí, aby boli rozhodovania na úrovni mesta iba „v súlade so zákonom“

21. júl 2014, MUDr. Andrej Hrádocký
Modernizácii železničnej trate na úkor letnej plavárne dali zelenú primátori Liška, Celler aj Rybníček

Milí priatelia, Ako obyvatelia mesta Trenčín máme jednak právo, ale i povinnosť vyžadovať, aby sa spravovanie mesta, v ktorom žijeme, dialo v zmysle a v duchu slovenských i európskych zákonov. Máme právo (nie povinnosť) slobodne si zvoliť vedenie mesta, máme právo (nie povinnosť) kontrolovať vedenie mesta ...