Potrebujeme viac áut na Ostrove? Cestný most polarizuje Trenčanov

Titulka Ostrov TN21

 

 

 

 

 

 

 

Mesto Trenčín vie prekvapiť. V čase, kedy iné samosprávy riešia adaptáciu na klimatickú zmenu, tu sa hovorí o výstavbe nového cestného prepojenia z Ostrova do Orechového. Poslanci v spolupráci s aktívnymi občanmi pripravili anketu, ktorá za 48 hodín ukázala, že viac než polovica respondentov je proti.

Výsledky verejnej ankety uvádzame na konci článku.

Mestské zastupiteľstvo dnes, v stredu 22. júna 2022, rokuje o vyčlenení 840 tisíc EUR z rezervného fondu na vypracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu zaveseného mosta z ulice Na Ostrove do Orechového. Má byť vytvorený v pokračovaní existujúcej lávky na Ostrov. Podľa zástupcov samosprávy, by sa mal stať súčasťou vnútorného mestského okruhu, bude teda využívaný aj tranzitnou automobilovou dopravou.

„Bude vedený́ z Ostrova v línii starého mosta na Vlársku ulicu, bude zavesený́ a bude realizovaný́ pre oba jazdné pruhy pre autá vrátane chodníka a trasy pre cyklistov,“ uvádza sa v materiáli predloženom na júnové rokovanie Mestského zastupiteľstva.

Nespája ľudí, ale rozdeľuje

„Ostrov má byť rekreačná zóna. Už teraz je tam áut viac, než je vhodné. Z dlhodobého hľadiska by bolo lepšie, tak ako sa to robí v civilizovaných krajinách, snažiť sa automobilovú dopravu čo najviac eliminovať,“ vyjadrila sa Trenčanka Jana v ankete.

Naopak, podľa ďalšej časti obyvateľov je tento zámer prospešný: „Každý most je krok vpred pre infraštruktúru a zlepšenie dopravných možností,“ myslí si Klaudia, obyvateľka sídliska Juh. „Skôr by som navrhovala most zo Sihote IV smer Skalka, aby oddychová zóna na Ostrove zostala oddychovou,“ oponuje v ankete Monika zo Sihote.

V prieskume realizovanom v dňoch 20.-22.6., ktorej sa zúčastnilo 291 respondentov sa 46,4% vyjadrilo za výstavbu, naopak 53,6% sa vyslovilo proti. Z takýchto tesných výsledkov je možné čítať, že verejná mienka je výrazne polarizovaná. Zámer paradoxne obyvateľov nespája, ale skôr rozdeľuje a mal by prejsť ešte hlbšou verejnou diskusiou.

Doprava verzus rekreácia

Jednou z najčastejšie sa opakujúcich odpovedí je obava respondentov, že s výstavbou cestného prepojenia bude ohrozená funkcia Ostrova ako bezpečnej rekreačnej zóny. Z takmer troch stoviek ľudí, ktorí sa zúčastnili ankety, vyjadrilo obavu 57 z nich. Trenčín by sa stal možno jediným mestom, ktoré by malo pri letnej plavárni tranzitnú tepnu.

Dve námietky rovnako uvádza poslanec mestského zastupiteľstva Richard Medal: „Zámer je podľa mňa v nesúlade s potrebami mesta v oblasti adaptácie na klimatickú zmenu aj v nesúlade s princípmi nežnej mobility, tj. uprednostňovania nemotorovej dopravy.“

Podľa Medala je naviac nerozumné realizovať investíciu v súčasnom kritickom čase, kedy je zdôrazňovaná potreba tvorby rezervných fondov. Trenčín ide naopak rezervný fond rozpustiť a 840 tisíc EUR z neho použiť na projektovú dokumentáciu mosta. Ako uzavrel, rozhodnutie by nechal na novom zložení zastupiteľstva, po októbrových voľbách.

VÝSLEDKY- Súhlasíte s výstavbou mosta pre autá z Ostrova do Orechového?

[Hlasov: 4    Priemer: 3.5/5]
Potrebujeme viac áut na Ostrove? Cestný most polarizuje Trenčanov - Michal Mazánik priemerné hodnotenie 3.5/5 - 4 x hodnotené

Komentáre