Prečo Trenčín 21?

Lebo chceme, aby sa Trenčín rozvíjal ako moderné mesto 21. storočia, prosperujúce a zelené, kde sa dobre žije všetkým skupinám obyvateľstva a kde samospráva načúva občanom v procese zvyšovania kvality života.

Otázka je, ako realizovať dlhodobú víziu občanov o rozvoji mesta s ohľadom na kvalitu života, keď všetky zásadné rozhodnutia, ktoré na desiatky rokov ovplyvňujú príležitosti (alebo limity) pri rozvoji mesta (napr. Územný plán alebo predaje strategických pozemkov v majetku mesta….), prijímajú poslanci, volení na obdobie štyroch rokov?

Bez aktívneho zapájania občanov to nepôjde. Komunálna politika nie je o tom, ísť raz za štyri roky odvoliť a potom „mať pokoj“. Ak chceme, aby sme mali dosah na strategické rozhodnutia v meste, treba byť informovaný(á) a aktívny(a). Treba sa zaujímať o dianie v meste, sledovať programy Mestského zastupiteľstva a monitorovať prácu poslancov (ako hlasujú, ako komunikujú so svojimi voličmi….). V opačnom prípade sa stáva, že zlé rozhodnutia (tzv. modernizácia železnice v Trenčíne, predražená plaváreň bez vody a sietí…) sa jednoducho dedia z jednej generácie poslancov na druhú, a už sa s tým (vraj) nedá nič robiť.

Nedá? DÁ! Web portál Trenčín 21 sa o to chce minimálne pokúsiť. Priblížiť samosprávu bližšie k občanovi a jeho potrebám. Urobiť hlas verejnosti taký silný, že ho BUDÚ MUSIEŤ POČUŤ aj poslanci a primátor mesta. Hlas každého Trenčana. Aj VÁŠ HLAS.

Ideme do toho s optimizmom a nádejou. Sme pripravení tvrdo pracovať, ale budeme potrebovať aj Vaše názory, rady, predstavy, Vašu aktivitu, iniciatívu a spätnú väzbu.

Zmyslom je ísť do toho spolu s Vami – pre náš Trenčín, mesto, v ktorom sa dobre žije nám i turistom a kde sa bude dobre žiť aj našim deťom a deťom našich deti….

Trenčín sme my :-)

 

Súvisiace informácie:

 

Komentáre