Priestor pre Vás

Vytvárame priestor pre komunikáciu o tom, aký by sme – my občania – chceli mať Trenčín, kde sa dobre žije.

Čistý? Zelený? Kultúrne a názorovo pestrý? Mesto, kde poslanci počúvajú názory a priania občanov? Kde sa rozhoduje o prevode majetku transparentne, na základe verejnej obchodnej súťaže? Kde majú v centre mesta prioritu peší a cyklisti? Kde pribúdajú kvalitné verejné priestory (napr. pri Váhu) ? Kde je dostatok lavičiek a miest pre relax? Kde sa menej hovorí (o veľkých plánovaných projektoch) a viac sa robí – krok za krokom – pre zvyšovanie kvality života? Skrátka čisté a zelené mesto na rieke, kde to žije 365 dní v roku?

 

TRENČÍN 21 je tu aj pre Vás – v rubrike Váš názor ponúkame priestor každému, kto je ochotný sa pod svoj názor podpísať. Ak máte niečo na srdci, píšte prosím na cea@changenet.sk .

Privítame aj vaše foto-príspevky do rubrík:

  • PERLIČKY (ak chcete Mesto Trenčín pochváliť – verejná zeleň, lavičky…) a
  • PŔHLIČKY (ak chcete Mesto Trenčín upozorniť na nejaký problém – čistota, nebezpečný priechod pre chodcov, zlomená lavička…)

Ak máte niečo na srdci, píšte prosím na cea@cea.sk

Ďakujeme


Súvisiace témy:

Komentáre