Som staromilec?

Často si kladiem túto otázku, keď sa pozerám na staré pohľadnice Trenčína, z ktorých na mňa dýcha pohoda, upratané ulice, bohatý život na námestiach, zastavený čas alebo keď počúvam rozprávania starých Trenčanov o tom, ako trávili pohodové chvíle pri kartách, pri rybačke, na korze, v parku na koľkoch alebo v rozkvitnutom čerešňovom sade na Brezine, ako sa pomaly žilo, ale ako sa to všetko kvalitnejšie prežívalo. Nezažil som tieto časy a uznávam, že môj pohľad môže byť riadne skreslený a pomýlený.

Sme ale na konci 20. storočia a každý má právo na porovnávanie jeho začiatku s koncom. A aj keď viem, že množstvo z Vás, čitateľov, so mnou asi nebude súhlasiť, poviem, že väčšina zmien a väčšina objavov v tomto storočí mala negatívny vplyv na vzťah človeka k prírode a aj na vzťahy ľudí k sebe navzájom. A dôsledkom je aj výrazne nižšia kvalita života, ak ju samozrejme nechceme merať iba počtom hodín, presedených pri televízore a počtom áut v garáži, alebo počtom parkovacích miest na obyvateľa Trenčína…

Sme na konci 20. storočia a každý má právo (alebo dokonca povinnosť?) sa pozrieť do storočia nadchádzajúceho, zamyslieť sa, či by s tým prechodom do „Trenčína 21“ nebolo pre nás všetkých prospešné porozmýšľať aj o kvalitatívnej zmene nášho života. O tom, aby sme zasa začali merať kvalitu nášho života počtom vzrastlých a zdravých stromov na obyvateľa Trenčína, čistotou pitnej vody aj vody vo Váhu, počtom hodín, strávených medzi priateľmi, v prírode, na korze, počtom hodín, venovaných nám samotným a našim deťom. O tom, aby sme dokázali premýšľať o budúcnosti v dlhšom časovom horizonte, ako sú len budúce voľby.

O kvalite života v meste Trenčín, o víziách Trenčína v 21. storočí, o našich snoch a túžbach súkromných aj spoločných chceme s Vami, Trenčanmi, diskutovať, polemizovať, prekárať sa. Preto vznikol tento časopis, v ktorom Vám chceme prinášať informácie o kvalite života v Trenčíne, polemické články o smeroch rozvoja Trenčína, o akciách, o tom, ako sa dajú sny a túžby naplniť a uskutočniť. Prvé štyri čísla „Trenčína 21“ sa k Vám v dvojmesačnom cykle dostanú ešte do konca tohto storočia. Či bude o čom písať aj v storočí 21., záleží do veľkej miery aj od Vás, čitateľov – Trenčanov.

Tak teda – napíšme si, navštívme sa, počúvajme sa, snime a konajme…

[Hlasov: 3    Priemer: 4/5]
Som staromilec? - redakcia priemerné hodnotenie 4/5 - 3 x hodnotené

Súvisiace témy:

Komentáre