Správa Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty je proti vybudovaniu a prevádzke golfového ihriska pri stavidlách

Správa Chránenej krajinnej oblasti Biele KarpatySpráva ChKO Biele Karpaty je zásadne proti akejkoľvek urbanizácii v medzihrádzovom priestore inundácie rieky Váh na celom území svojej pôsobnosti (okresy Trenčín a Nové Mesto nad Váhom).

Vyberáme z oficiálneho stanoviska

„Rieku Váh, ako nadregionálny biokoridor, aj k nej priliehajúce pozemky medzihrádzového priestoru, je potrebné chápať ako priestor, ktorý  je určený prednostne na zabezpečenie fungovania prírodných procesov (biokoridor – zabezpečenie migrácie nielen vodných organizmov; biocentrá  – často posledné fragmenty biotopov prírodného alebo poloprírodného charakteru v odprírodnenej krajine Považia) a sekundárne na protipovodňovú ochranu ostatného územia nivy Váhu.

Zámer vybudovat’ v inundácii Váhu pri biskupickej hati v Trenčíne golfový a rekreačný areál vníma štátna ochrana prírody ako veľmi negatívny zámer idúci proti záujmom prírody i ochrany prírody.“

Celé stanovisko Správy ChKO Biele Karpaty (.pdf)

[Hlasov: 0    Priemer: 0/5]

Súvisiace témy:

Komentáre