Archívy značky: Autobusová stanica Trenčín

Čo je nové s projektom Terminál?

7. november 2014, Akad.arch.Ing. Igor Mrva
terminal

Mesto sa rozhodlo pristúpiť k zmene územného plánu pre potreby „autobusového terminálu“. V novembri 2014 by mala mať verejnosť možnosť sa k navrhovanej zmene vyjadriť. Odporúčam si materiál dobre pozrieť. Navrhovaná zmena územného plánu okliešťuje priestory pre bývanie a nezabraňuje presťahovaniu kompletnému ...

Autobusový terminál – verejnoprospešná stavba?

21. júl 2014, Redakcia trencin21.sk
Popis navrhované riešenia s vyznačením pohybu cestujúcich

Akad. arch. Ing. Igor Mrva  je uznávaným odborníkom na územné plánovanie. Na svojej webovej stránke www.trencin-inak.sk ponúka iný pohľad na urbanistický a stavebný rozvoj mesta Trenčína. Napríklad aj na plánovanú stavbu Terminálu… Od chvíle, kedy vedenie mesta zverejnilo zámer vybudovať pred ...

Srdce zo zlata

27. jún 2014, Pavol Fiala

Bolo-nebolo... Do Trenčína prišiel  developer, čo má „srdce zo zlata“ a nedá mu spávať trenčianska ošarpaná stanica s cestujúcimi, čo moknú pri čakaní na svoj spoj. A tak ponúkol za vlastné vybudovať Terminál, aký nemá ani letisko vo Viedni. Už za vlády „mocipána“ mesta ...