Archívy značky: Centrum rozvoja mesta

Čas na pripomienkovanie nového územného plánu Trenčína sa kráti

2. október 2011, redakcia

Centrum environmentálnych aktivít ponúka Trenčanom pomoc pri podaní pripomienky k navrhovanému územnému plánu. Pripomína, že posledným dňom, kedy je možné pripomienku na špeciálnom formulári odovzdať v podateľni mesta, je 14. október 2011. Návrh nového územného plánu je od 5. septembra k nahliadnutiu ...