Archívy značky: názory Trenčanov

Obyvatelia Trenčína odmietli v prieskume Hossov projekt

28. marec 2013, Centrum environmentálnych aktivít Trenčín
Cestou k stavidlám

Vo februári Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo zámer privatizovať takmer päťhektárový mestský pozemok pri Váhu. Kým veľká väčšina poslancov bola za realizáciu golfového ihriska pri stavidlách akciovou spoločnosťou HOSSCORP, 95% občanov tento projekt v ankete uskutočnenej prostredníctvom občasníka TRENČÍN 21 odmietlo. Projekt i ...

Priestor pre Vás

11. marec 2013, admin

Vytvárame priestor pre komunikáciu o tom, aký by sme - my občania - chceli mať Trenčín, kde sa dobre žije. Čistý? Zelený? Kultúrne a názorovo pestrý? Mesto, kde poslanci počúvajú názory a priania občanov? Kde sa rozhoduje o prevode majetku transparentne, ...

Názory poslancov už poznáme… a čo si myslia občania? (ANKETA)

9. marec 2013, Centrum environmentálnych aktivít Trenčín
hlasujem-za-golf

Dodnes Mesto nevykonalo žiadny prieskum, ktorý by zistil názor verejnosti na plánovaný golfový areál pri stavidlách. Ani projekt „Trenčín Si Ty“ nepriniesol v tomto procese očakávané zapojenie verejnosti. Keďže Mesto prieskum nepokladá za potrebný, rozhodli sme sa, že sa pokúsime zistiť názory ...

Prečo podpísali výzvu primátorovi?

8. marec 2013, Redakcia trencin21.sk

Vanda Mokráňová, knihovníčka Lebo hlavne ide o princíp. Mňa - bežného občana, by nikdy nenapadlo niečo budovať pri Váhu, tak ako by ma nenapadlo stavať v tesnej blízkosti Breziny. Mesto sa predsa týmto priestorom nikdy nezaoberalo, ani nenaznačilo, že by ho chcelo ...

Návrh na zámenu pozemkov

31. január 2013, Slovenský rybársky zväz Mestská organizácia Trenčín

  Mestský úrad Trenčín kancelária primátora, 911 01 Trenčín Vec:  Návrh na zámenu pozemkov. Na základe oznámenia na úradnej tabuli mesta Trenčín vo veci zámeru vypožičať nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods.9. písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. a a následne zameniť nehnuteľnosti vo ...

Chceme areál pre všetkých Trenčanov, nie pre pár golfistov

13. október 2012, Slovenský rybársky zväz Mestská organizácia Trenčín
areál pri Váhu pre všetkých Trenčanov

Materiál pre poslancov Trenčína Nemyslíme si, že golfové ihrisko je jediná možnosť, ako zveľadiť areál pri stavidlách a preto chceme upozorniť na tento verejný priestor a spoločne nájsť jeho najlepšie využitie pre všetkých Trenčanov. Predstavenie nášho projektu, podaného na mesto Trenčín 10. ...