Archívy značky: Terminál v Trenčíne

Čo je nové s projektom Terminál?

7. november 2014, Akad.arch.Ing. Igor Mrva
terminal

Mesto sa rozhodlo pristúpiť k zmene územného plánu pre potreby „autobusového terminálu“. V novembri 2014 by mala mať verejnosť možnosť sa k navrhovanej zmene vyjadriť. Odporúčam si materiál dobre pozrieť. Navrhovaná zmena územného plánu okliešťuje priestory pre bývanie a nezabraňuje presťahovaniu kompletnému ...

Mesto Trenčín nakoniec pristupuje k zmene územného plánu

21. júl 2014, Akad.arch.Ing. Igor Mrva

V rozhovore Autobusový terminál – verejnoprospešná stavba? som  reagoval aj na otázku o rozdielnosti mojich názorov a názorov zástupcov mesta Trenčín na súlad návrhu „autobusového terminálu“ s platným územným plánom mesta. V rozhovore som vyslovil názor, že tento spor vyrieši čas. Vtedy som ani netušil, ...

Autobusový terminál – verejnoprospešná stavba?

21. júl 2014, Redakcia trencin21.sk
Popis navrhované riešenia s vyznačením pohybu cestujúcich

Akad. arch. Ing. Igor Mrva  je uznávaným odborníkom na územné plánovanie. Na svojej webovej stránke www.trencin-inak.sk ponúka iný pohľad na urbanistický a stavebný rozvoj mesta Trenčína. Napríklad aj na plánovanú stavbu Terminálu… Od chvíle, kedy vedenie mesta zverejnilo zámer vybudovať pred ...

Existuje alternatíva k Terminálu? ČO je úlohou samosprávy?

27. jún 2014, redakcia

Dovoľte mi krátke zamyslenie - na margo argumentácie vedenia mesta a našich poslancov – nad plánovanou výstavbou Terminálu. Unisono všetci (prípadné nepríliš hlasno sa prejavujúce výnimky potvrdia toto pravidlo) tvrdia, že sme v Trenčíne ODKÁZANÍ na súkromných investorov, ktorí zrekonštruujú železničnú ...

Terminál a tí druhí

27. jún 2014, Elena Gogoláková
Dom na Železničnej ulici_foto Katarína Macharová

Projekt Terminál  je vedením mesta vytrvalo vyhlasovaný za všeobecné dobro. Primátor dlhodobo razantne obhajuje súlad projektu s územným plánom, no ozýva sa stále viac kritických hlasov. Okrem  protestov aktivistov a  časti odbornej verejnosti,  začali svoje práva brániť aj vlastníci okolitých ...

Anketa: Čo pre vás znamená projekt Terminál?

27. jún 2014, Elena Gogoláková

Pýtali sme sa obyvateľov domu na Železničnej ulici... Čo pre vás znamená projekt Terminál? Katarína Macharová: Pre mňa ako obyvateľa domu, ktorý ním bude z troch strán obkľúčený, znamená problém. Projekt v takomto prevedení vôbec nerešpektuje fakt, že tu bývajú ľudia. Chápem tých, ktorí ...

Zápisky z vlaku

27. jún 2014, Klaudia Medalová
Na peróne... s výhľadom na hrad... zatiaľ....

No paráda. Piaty jarný deň. Neviem sa nasýtiť tých farieb a vôní... A slnka! Na bicykli komfortne z domu na železničnú stanicu za 10 minút... Rýchlo zamknúť bicykel, kúpiť lístok, občerstvenie a hor sa vláčikom do Bratislavy. S i-padom cesta ubehne ako nič, navyše ...