Archívy značky: Územný plán

Mesto Trenčín nakoniec pristupuje k zmene územného plánu

21. júl 2014, Akad.arch.Ing. Igor Mrva

V rozhovore Autobusový terminál – verejnoprospešná stavba? som  reagoval aj na otázku o rozdielnosti mojich názorov a názorov zástupcov mesta Trenčín na súlad návrhu „autobusového terminálu“ s platným územným plánom mesta. V rozhovore som vyslovil názor, že tento spor vyrieši čas. Vtedy som ani netušil, ...

Zvíťazili Stopy Trenčína – a čo ďalej?

27. jún 2014, Klaudia Medalová
Obrázok Stopy Trenčína 1

Všetci srdcom Trenčania zrejme v druhej polovici mája zaregistrovali vyhlásenie výsledkov urbanistickej súťaže a fakt, že víťazom sa stal švédsky tím Mandaworks AB + Hosper Sweden AB zo Stockholmu so súťažným návrhom s názvom Tracing Trencin (Stopy Trenčína). Zatiaľ tento návrh nebol verejnosti ...

Návrh na zámenu pozemkov

31. január 2013, Slovenský rybársky zväz Mestská organizácia Trenčín

  Mestský úrad Trenčín kancelária primátora, 911 01 Trenčín Vec:  Návrh na zámenu pozemkov. Na základe oznámenia na úradnej tabuli mesta Trenčín vo veci zámeru vypožičať nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods.9. písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. a a následne zameniť nehnuteľnosti vo ...

Čas na pripomienkovanie nového územného plánu Trenčína sa kráti

2. október 2011, redakcia

Centrum environmentálnych aktivít ponúka Trenčanom pomoc pri podaní pripomienky k navrhovanému územnému plánu. Pripomína, že posledným dňom, kedy je možné pripomienku na špeciálnom formulári odovzdať v podateľni mesta, je 14. október 2011. Návrh nového územného plánu je od 5. septembra k nahliadnutiu ...

Hlasovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 2006 – 2010

23. november 2010, redakcia

[pdf href="http://www.trencin21.sk/dokumenty/hlasovanie_poslancov_2006_2010.xls.pdf"]V priloženej tabuľke[/pdf] ponúkam prehľad niektorých hlasovaní poslancov Mestského zastupiteľstva v rokoch 2006 – 2010, ktoré boli a sú pre mňa niečím pozoruhodné. Výber tém (a tomu prislúchajúcich hlasovaní) by samozrejme mohol byť širší. Mojou ambíciou je ale hlavne ...

Územný plán vs. “verejné” a verejné záujmy

5. november 2008, redakcia

V Trenčíne zazneli z vysokých samosprávnych pozíc slová o tom, že územný plán mesta je najdôležitejší dokument pre mesto, niečo ako ústava. Nedotknuteľný. Neporušiteľný. Všetky stavebné aktivity v meste s ním MUSIA byť v súlade. Iba ak... Iba ak zasiahnu vyššie ...

Mesto Trenčín povolilo stavať na plochách definovaných ako parky

15. jún 2005, redakcia

Centrum environmentálnych aktivít Trenčín podalo podnet na Okresnú prokuratúru v Trenčíne s podnetom preskúmať správnosť vydania rozhodnutí o umiestnení stavieb „Polyfunkčný mestský blok, Sadová ul. Trenčín“ a „Obytný súbor – Trenčianska Riviéra, Rybárska ul. Trenčín“. V obidvoch prípadoch totiž majú ...