Trenčania, využívajte ODKAZ PRE STAROSTU!

Ste s niečím v Trenčíne nespokojní? Nepáči sa vám neporiadok v uliciach? Prekážajú vám rozbité chodníky, poškodené lavičky či zanedbané parky? Chýbajú vám smetné koše alebo priechody pre chodcov? Využite portál Odkazprestarostu.sk . Funguje od decembra 2012 vďaka spolupráci MsÚ Trenčín, Centra environmentálnych aktivít Trenčín a Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť.

Odkazprestarostu.sk je jednoduchým a účinným nástrojom, prostredníctvom ktorého môžu občania nahlasovať samospráve každodenné problémy vo svojom okolí. Obyvatelia Trenčína majú zároveň príležitosť vyjadriť mieru spokojnosti s riešením ich podnetov zo strany mesta. To umožňuje samospráve prezentovať výsledky svojej práce.

Používanie portálu je veľmi jednoduché a intuitívne. Stačí, keď na portáli vyplníte stručný formulár na nahlasovanie podnetov, označíte na mape, kde sa problém nachádza, opíšete ho pár vetami a priložíte fotku, ktorá ho zachytáva. Ak si neželáte uviesť pri podnete svoje meno, môžete ho podať anonymne.

Po zaslaní podnetu overí jeho vierohodnosť administrátor a prepošle ho pracovníkom samosprávy. Ich odpovede sú rovnako ako podnety obyvateľov zverejnené na portáli, vďaka čomu sa pracovníci samosprávy môžu vyhnúť duplicitnej komunikácii v prípade rovnakých podnetov od viacerých obyvateľov a zároveň viacerí obyvatelia majú možnosť naraz sledovať, ako sa vyvíjajú problémy, ktorých riešenie považujú za dôležité.

„Práve táto otvorenosť komunikácie medzi obyvateľmi a samosprávou je v porovnaní s klasickou e-mailovou komunikáciou najväčšou výhodou portálu, ktorá prispieva k väčšej prehľadnosti pri riešení problémov a k posilneniu vzťahu obyvateľov mesta s jeho vedením,“ zdôraznil Ctibor Košťál, riaditeľ Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť.

Portál bol po prvýkrát spustený v Bratislave vo februári 2010, dnes už funguje vo všetkých krajských mestách a v ďalších 26 slovenských mestách a obciach. Celkovo bolo v prospech občanov na celom Slovensku vyriešených takmer 5000 podnetov, najčastejšie sú to podnety týkajúce sa odpadov, čiernych skládok, mestskej zelene a stavu ciest a chodníkov.

V Trenčíne boli práve cesty a chodníky najfrekventovanejšou témou odkazov pre starostu, resp. pre primátora. V celoslovenskom porovnaní ale Trenčín v štatistikách neobsadzuje žiadne významné miesto. Za dva roky pôsobenia v Trenčíne bolo zatiaľ podaných iba 62 podnetov (v porovnaní napríklad s blízkou Prievidzou, kde bolo podaných za podobné obdobie 555 podnetov).

Z trenčianskych podnetov bolo vyriešených 25 podnetov a v riešení je ďalších 16. Nevyriešených zostalo 20 podnetov, teda cca 30%. V Prievidzi zostalo nevyriešených iba 16 podnetov, tj. necelé 3%. Na druhej strane v Žiline (kde však súčasná samospráva s portálom odkazprestarostu.sk odmietla spolupracovať) bolo podaných vyše 100 odkazov, z nich je nevyriešených 60%.

Jeden z vyriešených trenčianskych podnetov - nefunkčná lavička - stav pred

Jeden z  trenčianskych podnetov – nefunkčná lavička        foto: Richard Medal

Jeden z vyriešených trenčianskych podnetov - nefunkčná lavička - stav po

Vyriešený trenčiansky podnet – opravená lavička        foto: Richard Medal

 

Výsledky v Trenčíne v porovnaní s Prievidzou svedčia o vlažnejšom prístupe trenčianskej samosprávy. Napríklad už len v tom, že stránka Odkazprestarostu.sk je organickou súčasťou prievidzského mestského webu, dá sa na ňu prejsť priamo z hlavnej stránky www.prievidza.sk. Na trenčianskom webe taký odkaz nenájdete. Dá sa predpokladať, že aj tým je spôsobený rádový rozdiel v počte podnetov, podaných v Trenčíne a v Prievidzi.

Odkaz pre Trenčanov

Takže na záver ODKAZ PRE TRENČANOV – odkazprestarostu.sk sa ukázal ako životaschopný a transparentný nástroj pre komunikáciu občanov so samosprávou mesta. Namiesto častých ponôs či krčmových rečí, čo všetko nefunguje, vyskúšajme a využívajme tento portál. Je to jednoduché a môžete po navštívení tohto webu aj vidieť konkrétne podnety v Trenčíne, ktoré sa podarilo či nepodarilo vyriešiť.

[Hlasov: 4    Priemer: 4.5/5]
Trenčania, využívajte ODKAZ PRE STAROSTU! - redakcia priemerné hodnotenie 4.5/5 - 4 x hodnotené

Komentáre