Blysnutie na lepšie časy?

Posledné týždne sa niesli v znamení – čo týždeň, to “jobovka” pre životné prostredie a kvalitu života Trenčanov:

  • plán výstavby 14-poschodového polyfunkčného objektu na mieste Kultúrneho strediska Dlhé Hony,
  • výrub ginka,
  • výruby ďalších rádovo desiatok či stoviek stromov po celom Trenčíne,
  • zverejnené zámery výstavby na rôznych volných zelených plochách v meste…

V piatok minulý týždeň však vydala Kancelária primátora Mesta Trenčín nasledovnú tlačovú správu:

Mesto zastavilo predaj pozemku na výstavbu rodinných domov v časti Noviny

Mestská rada v Trenčíne dňa 10. apríla 2008 na základe stanoviska primátora Branislava Cellera neodporučila predaj pozemku v k.ú Trenčín, parc. č. 3569, parc. č. 1725/30, k.ú. Trenčianske Biskupice, parc. č. 1127/62 s celkovou výmerou 2.500 m2 za účelom vybudovania dvojpodlažných nízko prevádzkových rodinných domov v lokalite ul. Javorinská, Nové Prúdy. Na základe všetkých získaných argumentov primátor nechal opätovne preveriť skutočnosti týkajúce sa územného plánu a rozhodol sa predaj zastaviť. Uvedený pozemok nebude ani predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva.

Pevne verím, že tie spomínané “získané argumenty”, na základe ktorých pán primátor zastavil predaj spomínaných zelených plôch, pochádzali od organizátorov Petície, týmto spôsobom protestujúcich proti zámeru zastavať zeleň v tejto časti Trenčína. Pevne verím, že je to dôkaz, že “petičiari” nie sú všetkými považovaní za anarchistov a že rozum niekedy vie aj zvíťaziť. Že hlas občanov mesta má svoju váhu. A pevne verím, že je to dôkaz, že platný územný plán Trenčína nie je iba zbytočný “zdrap” papiera, ale že sa podľa neho niekto aj riadi. Pevne verím, že je to blysnutie na lepšie časy.

Mimochodom – Mesto Trenčín zverejnilo Oznámenie o prerokovaní Návrhu zadania Územného plánu mesta Trenčín, teda nového územného plánu (spracovávať ho bude firma Aurex z Bratislavy a hotový by mal byť v roku 2009). Pripomienky k návrhu zadania nového Územného plánu zbiera Mestský úrad do 2. mája 2008. Začína sa tým proces, do ktorého by mali občania mesta čo najviac a čo najčastejšie vstupovať, strážiť si, čo sa plánuje v blízkom okolí ich bydliska či zamestnania, príp. v inom území ich záujmu a pripomienkovať tieto zámery.

[Hlasov: 0    Priemer: 0/5]

Komentáre