Zvíťazili Stopy Trenčína – a čo ďalej?

Všetci srdcom Trenčania zrejme v druhej polovici mája zaregistrovali vyhlásenie výsledkov urbanistickej súťaže a fakt, že víťazom sa stal švédsky tím Mandaworks AB + Hosper Sweden AB zo Stockholmu so súťažným návrhom s názvom Tracing Trencin (Stopy Trenčína).

Zatiaľ tento návrh nebol verejnosti predstavený, známe je len oficiálne stanovisko zástupcu predsedu poroty  prof.Thomas Matta z univerzity HSR Rappersvil vo Švajčiarsku: „Nejde o návrh, ktorý by bol nápadne ohurujúci, avšak je to práca, ktorá zo všetkých súťažných návrhov najlepšie zohľadňuje všetky aspekty zadania súťaže a jej kritériá. Je to návrh ohľaduplný k existujúcej štruktúre historického centra, citlivo doplnenej novou zástavbou, umožňujúcou kvalitné spojenie oboch brehov Váhu so zaujímavo navrhnutými funkciami a riešiteľnou dopravou. Vystihuje požiadavku Trenčanov na kvalitné prepojenie mesta s riekou pri súčasnom rešpektovaní prírodných daností rieky.“ 

Keďže sme boli zvedaví na dátum zverejnenia víťazných návrhov a tiež ako víťazný návrh naplnil nosnú myšlienku súťaže “Trenčín ako najlepšie miesto pre život na Slovensku a mesto, o ktorom sa vo svete vie”, oslovili sme Útvar hlavného architekta mesta. Zo stanoviska Renáty Kaščákovej, špecialistky pre strategický rozvoj mesta, vyplýva, že na zverejnenie ocenených návrhov si budeme musieť ešte počkať:

„V súťažných podmienkach máme stanovený september ako mesiac, v ktorom budú predstavené všetky (teda nielen ocenené) návrhy verejnosti. Hoci vieme, že verejnosť môže byť netrpezlivá, ten čas na prípravu je naozaj potrebný. Ide o rôzne organizačné, technické, autorské a iné otázky, ktoré súvisia s organizáciou takejto prezentácie. Ocenené práce chceme totiž predstaviť za osobnej účasti ich autorov, členov hodnotiacej poroty, ako aj expertov, ktorí aktuálne začínajú pracovať na odborných expertízach ocenených návrhov vo Švajčiarsku a svoju prácu by mali dokončiť práve do septembra. Preto sa nám nezdá korektné dopredu nejako odborne komentovať ocenené práce nad rámec toho, čo k nim odznelo z úst členov poroty a čo k nám prídu komentovať samotní autori, porotcovia a experti. Navyše, stále ešte čakáme na uzatvorenie licenčných zmlúv s autormi, tak aj z tohto pohľadu by nebolo vhodné s ich dielami nejako manipulovať ešte predtým, než sa mesto stane ich oficiálnym používateľom.

Verejnosť tiež zaujíma, čo bude s víťaznými návrhmi ďalej. Citujeme oficiálne vyjadrenie hlavného architekta mesta Martina Beďatša: „Ide tu o ideové návrhy, ktoré sa stanú podkladom pre územný plán centrálnej mestskej zóny.  Pred uplatnením finálnych rozhodnutí pri jeho tvorbe prejdú ešte víťazné práce okrem odborných analýz aj verejnou diskusiou, začiatok ktorej je plánovaný na september t.r.“

Súťažné návrhy si teda budeme môcť pozrieť až v septembri. K oceneným piatim prácam budú zverejnené aj stanoviská ich autorov, členov poroty a odborníkov na územný plán. Následne sa pristúpi k samotnej tvorbe Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v zmysle zákona. Keďže pôjde o klasický legislatívny územnoplánovací proces, jeho súčasťou bude aj povinné verejné prerokovanie. Zapojme sa, aby nové stopy Trenčína boli priateľské človeku a prírode…

Ukážky z víťazného návrhu Stopy Trenčína

Obrázok Stopy Trenčína 1

Obrázok Stopy Trenčína 4

Zdroj: Mesto Trenčín

[Hlasov: 1    Priemer: 3/5]
Zvíťazili Stopy Trenčína – a čo ďalej? - Klaudia Medalová priemerné hodnotenie 3/5 - 1 x hodnotené

Súvisiace témy:

Komentáre