Aupark – nie je nám to jedno

Už o týždeň, v sobotu 11. júla 2009, sa uskutoční v Trenčíne historicky prvé miestne referendum s jedinou otázkou: „Súhlasíte s umiestnením obchodno-zábavného a spoločenského centra AUPARK na pozemkoch nachádzajúcich sa na území mesta Trenčín vymedzenom Ulicou Kniežaťa Pribinu a Ulicou Palackého?“

Investor stavby ruku v ruke s vedením mesta Trenčín spustili kampaň v prospech výstavby AUPARKU v priestore pri kine Hviezda. Kampaň so zarážajúcim nadpisom „S úctou k človeku a histórii“. Práve z úcty k človeku a histórii si dovoľujeme ponúknuť pohľad aj z druhej strany, zo strany odporcov s umiestnením AUPARKU v tomto priestore.

Historicko-pamiatkárske hľadisko

Podľa vyjadrenia Krajského pamiatkového úradu stavba:

  • nerešpektuje výškovú úroveň okolitej zástavby a naruší diaľkové pohľady na mesto, jeho strešnú krajinu s dominantnými siluetami Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého, mestskej veže, areálu Rímskokatolíckeho kostola Narodenia Panny Márie a Trenčianskeho hradu;
  • svojou hmotou veľkosti jedného bloku (185×40-65×20 m) v bezprostrednej blízkosti Mestskej pamiatkovej rezervácie naruší drobnú historickú štruktúru zástavby mesta, stane sa novou nežiadúcou dominantou v centrálnej mestskej zóne.

Mimochodom – len pôdorys naplánovanej stavby je väčší ako Mierové námestie. Naozaj s úctou k histórii?

 

Problém výška

Verejná mienka zo strany investora je asi zámerne manipulovaná, aj čo sa týka konkrétnych údajov výšky stavby. Zástupca investora verejne vyhlásil, že budova bude vysoká 16,5 metra (pol metra pod výškovým limitom daným územným plánom). V projektovej dokumentácii predloženej Mestskému úradu sa však uvádza výška budovy vyše 19 metrov, s technologickými zariadeniami (vzduchotechnika, svetlík…) dokonca 21,20 metrov!!!

A ešte jeden argument – architektonický koncept AUPARK je známy aj svojou vežou, ktorá sa v Bratislave postavila až v druhej fáze. Je pravdepodobné, že po sprevádzkovaní „nízkopodlažného“ AUPARK-u aj v Trenčíne môžeme počítať s dostavbou veže – na mieste terajšieho kina Hviezda.

 

Doprava

Podľa vyjadrení zástupcu investora sa má dopravná situácia v centre „vďaka“ výstavbe AUPARKU zlepšiť, sám ale priznáva, že sa to stane až po vybudovaní Juhovýchodného obchvatu mesta Trenčín (ktorý je v nedohľadne).

Čo sa bude s dopravou pod zjazdom z mosta diať počas výstavby AUPARKU? Aké dopravné situácie nastanú, keď už AUPARK bude dokončený a Juhovýchodný obchvat bude stále v nedohľadne?

Treba pritom ešte upozorniť na fakt, že každá podobná prevádzka privedie do dopravou najzaťaženejšieho centra ďalšie stovky či tisícky áut, čo dopravu len a len skomplikuje (dnes cez centrum prechádza okolo 30 tisíc áut denne, čo spôsobuje celodenné dopravné zápchy, investor očakáva dennú návštevu v AUPARKU rádovo v tisíckach áut).

 

Životné prostredie

Centrum environmentálnych aktivít Trenčín pripomienkovalo predloženú dokumentáciu výstavby AUPARK-u Trenčín podľa z. č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Zo stanoviska iba telegraficky:

  • likvidácia posledného zeleného územia v najužšom centre mesta;
  • s tým spojená zmena mikroklímy v centre – zníženie vlhkosti vzduchu, zvýšenie teploty, prašnosti, exhalátov (čo všetko zeleň eliminuje);
  • mimoriadna záťaž na životné prostredie v čase výstavby (hluk, prach, dopravné zápchy);
  • nevyjasnené dopravné súvislosti s presmerovaním dopravy cez štvrť rodinných domov (bez dostatočného preskúmania na životné prostredie dotknutých obyvateľov mesta).

Naozaj s úctou k človeku?

 

Petície proti AUPARKU

V Trenčíne petíciu Neničte park Auparkom podpísalo 8 666 ľudí, tisícky členov má aj diskusná skupina na Facebook-u s názvom „NEchcem Aupark v centre Trenčína!“.

Aupark nechcú ani v Žiline ani v Košiciach – dôvod je rovnaký: ďalšie preťaženie centra dopravou, narušenie historického jadra mesta.

 

Jednostranná prezentácia

Na prezentáciu využíva súkromný investor mestské priestory Centra rozvoja mesta na Farskej ulici. Centrum environmentálnych aktivít Trenčín požiadalo Kanceláriu primátora Trenčína, aby bol vyčlenený v tom istom Centre rozvoja mesta priestor aj pre „druhú“ stranu, argumentujúcu proti umiestneniu AUPARK-u v predmetnom priestore. Do uzávierky Pardonu sme žiaľ nedostali žiadnu odpoveď.

 

Sila referenda

Referendum ako všeľudové hlasovanie je v súčasnosti jediným nástrojom priamej demokracie, kedy môžu samotní občania priamo rozhodnúť o zásadných otázkach týkajúcich sa štátu alebo obce.

Je to jediná možnosť, ako vziať rozhodovaciu právomoc do vlastných rúk. Využime ju.

Centrum environmentálnych aktivít zároveň vyzýva vedenie mesta Trenčín a poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, aby akceptovali výsledok referenda bez ohľadu na účasť občanov – oprávnených voličov v referende. Aby hrali fair. (Nakoniec – v posledných komunálnych voľbách v Trenčíne v roku 2006 zvolilo súčasných poslancov Mestského zastupiteľstva tiež „iba“ 32,4% občanov Trenčína…)

Referendum sa uskutoční v sobotu 11.07.2009 od 7.00 hodiny do 20.00 hodiny.

Aupark v historickom centre Trenčína: áno či nie? Je to len a len v našich rukách…

 

P.S.: Súbor ďalších stanovísk, argumentov a pohľadov na problematiku umiestnenia AUPARK-u v centre Trenčína nájdete na www.trencin21.sk.

[Hlasov: 1    Priemer: 2/5]
Aupark – nie je nám to jedno - redakcia priemerné hodnotenie 2/5 - 1 x hodnotené

Súvisiace témy:

Komentáre