Čo prezradilo trenčianske referendum o AUPARK-u

Fakty
Prvé miestne trenčianske Referendum o Auparku je podľa zákona (nezúčastnilo sa ho 50% oprávnených voličov) neplatné. Z celkového počtu 4911 občanov zúčastnených v referende, až 92% povedalo výstavbe Auparku v diskutovanom priestore NIE.

Komentáre
I keď interpretácia výsledku referenda z hľadiska legislatívneho je „neplatné“, z hľadiska politického je možné referendum interpretovať ako NEÚSPEŠNÉ. To znamená, že ak sa Mesto Trenčín občanov pýtalo: „Súhlasíte s umiestnením obchodno-zábavného a spoločenského centra AUPARK na pozemkoch nachádzajúcich sa na území mesta Trenčín vymedzenom Ulicou Kniežaťa Pribinu a Ulicou Palackého?“, a účasť občanov/voličov bola len niečo vyše 10%, nedostalo Mesto mandát na túto výstavbu.

Okrem toho…
napriek neplatnosti výsledok referenda mnohé prezradil:

Vedenie mesta Trenčín jednoznačne dokázalo, na ktorej strane je – nasledovnými faktami:

a) poskytlo za neidentifikovateľných podmienok mestské priestory (priestory Centra rozvoja mesta na Farskej ulici) investorovi na prezentáciu projektu;

b) neposkytlo ani zlomok takejto plochy odporcom výstavby Auparku v inkriminovanom priestore;

c) článok pani Markovej (vedúcej kancelárie primátora mesta) v inzertnom časopise Pardon v predvečer referenda bol absolútne jednostranný v prospech umiestnenia Auparku v diskutovanom priestore;

d) článok Referendum o Auparku je neplatné: http://www.trencin.sk/49895 je zverejnený na mestskom webe spolu s nenápadnou ilustračnou fotografiou s logom Auparku :-);

e) Mesto Trenčín si splnilo svoju povinnosť informovať občanov o referende tým najminimalistickejším spôsobom v zmysle platnej legislatívy – inak povedané – neurobilo nič navyše, len aby nebola účasť v referende vyššia;

f) zvolený júlový termín referenda (termín volilo na návrh primátora Mestské zastupiteľstvo) je absolútne neštandardný – ani parlamentné, ani komunálne voľby, ani doteraz na Slovensku realizované miestne referendá sa nikdy neorganizovali cez prázdninové mesiace (prázdniny, dovolenky…). Vo Švajčiarsku, „referendovom kráľovstve“, býva referendum aj každý mesiac, okrem mesiacov letných…

K vedeniu mesta sa pripojila aj väčšina poslancov, ktorí svojím hlasovaním na poreferendovom rokovaní Mestského zastupiteľstva dňa 15. júla celkom jednoznačne a individuálne vyjadrili svoj postoj.

Poslanec Mgr. Pavlík totiž (podobne ako naša organizácia Centrum environmentálnych aktivít ešte pred uskutočnením referenda) navrhol, aby bol výsledok referenda (92% NIE Auparku v diskutovanom priestore) akceptovaný bez ohľadu na volebnú/referendovú účasť. Konkrétne žiadal uznesenie o referende rozšíriť o bod ,,Napriek neplatnosti referenda sa mesto bude riadiť názorom občanov vyjadreným v referende“. Prítomní poslanci hlasovali menovite o tomto návrhu nasledovne:

Za (6):

Ján Babič, Vladimír Gavenda, JUDr. Ján Kanaba, Ing. Róbert Lifka, MUDr. Stanislav Pastva, Mgr. Ladislav Pavlík

Proti (11):

Ľubomír Dobiaš, Janka Fabová, Eduard Hartmann, Juraj Holubek, Gabriela Hubinská, Ing. Ján Krátky, Ing. Igor Kvasnica, RNDr. Jozef Mertan, Vladimír Poruban, MUDr. Ľubomír Sámel, Tomáš Vaňo

Zdržali sa (2): Marta Blahová, Ing. Dušan Gálik

Nehlasovali (1): Ing. Ján Bezák

Návrh teda nebol schválený. Poslanci, hlasujúci proti tomuto návrhu, tým ignorovali názor 92% Občanov s veľkým O (rozumej občanov, ktorí sa zúčastnili na referende a ktorým to teda určite nie je jedno), alebo v absolútnom vyjadrení – názor 4517 občanov – voličov.

Namiesto toho sa schovávajú za argument, že neúčasťou na referende občania mesta Trenčín potvrdili, že im je jedno, kde Aupark bude stáť.

ALE – práve preto by mali jednoznačne vyjadrené stanovisko Občanov zúčastnených v referende (teda tých, ktorým to nie je jedno) akceptovať. Vedenie mesta ale ani len nepripúšťa iné riešenie, ako výstavbu Auparku v tomto priestore povoliť. A sme opäť na začiatku – asi nie náhodou koná vedenie mesta a podstatná časť poslancov MsZ jednoznačne a jednostranne v prospech investora, v prospech výstavby Auparku medzi ulicami Kniežaťa Pribinu a Palackého. Určite nie pre uspokojenie občanov mesta alebo pre skvalitnenie ich života.

Až sa budú naše deti pýtať, kto že v meste dovolil postaviť niečo ešte obludnejšie ako Dom armády, budeme to mať aspoň jasne zdokumentované (aj menovite).

Povolenie výstavby Auparku na tomto mieste bude popretím princípov samosprávnej demokracie, pošliapaním práv aktívnych občanov Trenčína, precedensom, po ktorom si opäť viac občanov ako predtým povie „nič nemá zmysel – aj tak si urobia, čo chcú“…

Celá problematika Auparku a referenda je modelovým príkladom, ako NEMÁ samospráva občanov vyzerať.

P.S.: Napriek všetkému – všetkým občanom v meste Trenčín, ktorí sa zúčastnili referenda, nech už povedali ÁNO alebo NIE, sa patrí úprimne poďakovať za vyjadrenie ich názoru a občianskeho postoja. Ak to neurobilo mesto a jeho predstavitelia, robíme tak aspoň my.

[Hlasov: 1    Priemer: 2/5]
Čo prezradilo trenčianske referendum o AUPARK-u - redakcia priemerné hodnotenie 2/5 - 1 x hodnotené

Súvisiace témy:

Komentáre