Čo je predmetom zmlúv medzi mestom a investorom?

Zámeny, ku ktorým sa zaviazali Mesto Trenčín a HOSS CORP, a.s. – investor golfového ihriska.

Športovo-rekreačný areál – Areál postaví investor na vlastné náklady. Hodnota areálu nie je v zmluve jednoznačne stanovená. Zmluva uvádza iba hodnotu investície do areálu a parkoviska (teda nie do areálu samotného) – 100 000 eur.  Vybudovaný areál (spolu s parkoviskom) môže investor zameniť za pozemok pod golfovým ihriskom o výmere 45 210m2. Touto zámenou sa vlastníkom športového areálu stane mesto.

Mesto získaný športový areál následne ale vypožičia (bezplatne) investorovi a ten ho bude mať v správe ďalších cca 70 rokov. Argumentom pre zverenie verejného športového areálu do správy investora je, že investor sa bude o areál starať. Investor ale bude môcť za túto údržbu vyberať poplatky.

Verejné parkovisko – Vybuduje ho investor a následne ho môže spolu so športovým areálom zameniť za pozemok o výmere 45 210m2. Vlastníkom parkoviska sa zámenou stane mesto. (Parkovisko sa bude nachádzať pri objekte investora. Na mieste, kde sa má parkovisko nachádzať, už dávnejšie existuje projekt dopravného detského ihriska.)

Pozemok pod golfovým ihriskom (45 210m2) – Mesto pozemok vypožičia investorovi za účelom vybudovania golfového ihriska. Ak investor požiada o prevod pozemku, dostane pozemok do vlastníctva.

Pozemok pod športovým areálom (5 010 m2)  – Mesto vypožičia pozemok na 70 rokov za účelom vybudovania športového areálu.

Pozemok pod budúcim parkoviskom (1 188 m2) – Výpožička do času vydania kolaudačného rozhodnutia na parkovisko najdlhšie na 24 mesiacov – za účelom vybudovania parkoviska.

[Hlasov: 0    Priemer: 0/5]

Súvisiace témy:
Elena Gogoláková

Právnička na rodičovskej dovolenke. V Materskom centre Srdiečko poskytuje bezplatné právne poradenstvo. V materskej škôlke na Opatovskej ulici spolu s ostatnými rodičmi stavia certifikované detské ihrisko. Pre deti a s deťmi sadí na jar v Zátoke pokoja voňavú bylinkovú záhradu.

Komentáre