Golf na Váhu… na Váhe alebo PRE a PROTI

Skúsme dať na misky váh argumenty pre a proti vybudovaniu golfového areálu firmy hokejistu Mariána Hossu pri biskupickej hati v Trenčíne.

Zámer Mariána Hossu investovať nemalé peniaze v svojom rodnom meste je chvályhodný počin a veľmi ťažké závažie na strane „pre“.

Na druhej strane váhy sú ale argumenty proti. A je ich toľko, že výrazne prevažujú. Vyplynulo tak z vystúpení občanov, ktorí prišli zámer spripomienkovať na mimoriadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne v piatok 8. februára 2013. V diskusii k zámeru a k návrhu na dlhodobú výpožičku a následne prevedenie pozemkov pod golfovým areálom firme Hoss Corp., a.s. doložili zástupcovia verejnosti množstvo faktov o ekonomickej nevýhodnosti, o environmentálnych rizikách a o komunitno-sociálnych dopadoch zámeru.

Viacerí občania v svojich vystúpeniach požiadali poslancov a vedenie mesta Trenčín, aby o prevode pozemkov na golfové ihrisko zatiaľ nerozhodovali a aby sa o zámere zorganizovala široká verejná diskusia – ak teda neakceptovali výsledky diskusií predošlých. V tých sa totiž zúčastnená verejnosť vyjadrila jednoznačne proti výstavbe golfového areálu (napríklad na verejnom stretnutí v kine Hviezda, dňa 7. novembra 2012, za účasti cca 300 občanov mesta).

Po vystúpeniach občanov na spomínanom mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva, po zaznení súhrnu všetkých argumentov, faktov aj nových skutočností, dala by sa očakávať medzi zvolenými zástupcami občanov – poslancami vecná diskusia.

Žiaľ – nestalo sa. Iba z úst primátora mesta Ing. Richarda Rybníčka zazneli slová znevažujúce občiansky hlas a nezodpovednosť “aktivistov”.

Hneď na to sa “rozbehol” hlasovací valec a väčšina prítomných poslancov hlasovala „za“ v počte 17 hlasov. Proti boli iba poslanci Róbert Lifka a Martin Barčák, zdržal sa poslanec Patrik Burian (pre úplnosť – pre neprítomnosť nehlasovali Ján Babič, Michal Urbánek, Eduard Hartmann, Tomáš Vaňo a Branislav Zubričaňák).

Vyvstáva množstvo otázok

  • Najmä tá, prečo poslanci a primátor nerešpektujú nesúhlas veľkej časti verejnosti so zámerom golfového areálu?
  • Prečo nepristúpili na ponuku širokej verejnej diskusie k zámeru?
  • Prečo p. primátor na tento účel nevyužil nástroj telefonického prieskumu, ktorý pred voľbami sľuboval ako inovatívny komunikačný kanál medzi radnicou a občanmi v dôležitých samosprávnych otázkach?
  • Prečo si väčšina poslancov a primátor zakrývajú oči a uši pred ekonomickými, environmentálnymi aj sociálnymi argumentmi proti zámeru?
  • Prečo sa ponuka Hoss Corp, a.s. seriózne a férovo neporovnala s alternatívnou ponukou Slovenského rybárskeho zväzu? (Aspoň z pohľadu ekonomického?)
  • Prečo poslanci vôbec nediskutovali na svojom rokovaní o zmenených podmienkach zmluvy? (Pôvodne sa hovorilo o zámere prenájmu pozemkov pod golfový areál na 30 rokov, neskôr na 70 rokov, v aktuálnom – a schválenom – znení zmluvy už ide fakticky o prevod pozemku o rozlohe 45 210 m2 a v hodnote vyše 570 000 EUR podľa znaleckého posudku do súkromného vlastníctva akciovej spoločnosti Hoss Corp. za protihodnotu vybudovaných zariadení v hodnote 100 000 EUR).
  • A napokon – je vôbec investor – Marián Hossa – informovaný o rizikách jeho zamýšľanej investície? Napríklad o tom, že podľa platnej legislatívy o vodách a o ochrane prírody a krajiny bude veľmi zložité získať potrebné povolenia k výstavbe a prevádzke golfového areálu?

Pán primátor Richard Rybníček sa na margo tohto rozhodnutia vyjadril, že čas ukáže jeho správnosť či nesprávnosť. Ja TOTO od vedenia mesta považujem za krajne nezodpovedné. Hovorí sa – pomaly ďalej zájdeš. A v tomto prípade sa rozhodovalo zbrklo, rýchlo, s vedomím, že na miskách váh stále pribúdajú závažia na strane proti…

golf na Váhu

Verejnosť bez váhania hovori golfu pri Váhu – NIE
foto: Klaudia Medalová

[Hlasov: 0    Priemer: 0/5]

Súvisiace témy:

Komentáre