Existuje alternatíva k Terminálu? ČO je úlohou samosprávy?

Dovoľte mi krátke zamyslenie – na margo argumentácie vedenia mesta a našich poslancov – nad plánovanou výstavbou Terminálu.

Unisono všetci (prípadné nepríliš hlasno sa prejavujúce výnimky potvrdia toto pravidlo) tvrdia, že sme v Trenčíne ODKÁZANÍ na súkromných investorov, ktorí zrekonštruujú železničnú stanicu a postavia autobusový terminál. Hlavným argumentom je samozrejme opäť prázdna mestská kasa.

Ak túto argumentáciu prijmeme a budeme sa navzájom presviedčať, že inej možnosti niet, samozrejme si s nami investor môže robiť, čo chce. Diktovať si, že spolu s potrebným terminálom železničnej a autobusovej dopravy musí (aby sa to rentovalo) postaviť veľký obchodný dom, dokonca so záberom časti mestského parku.

Ale naozaj nemáme inú možnosť? (Stále je čas o tom premýšľať a diskutovať, nakoľko podstatné pozemky pod stavbu Terminálu stále vlastníme my všetci – spravuje ich Mesto Trenčín.) MÁME! Môžeme si postaviť terminál s malým “t” sami, za mestské peniaze a s pomocou EÚ fondov. Isto – nebolo by to na budúci rok, ale ak sa ako SAMOspráva mesta rozhodneme, že je táto investícia potrebná (a samozrejme že je), stačí (verím) požiadať našich zástupcov – poslancov v Mestskom zastupiteľstve, aby:

  1. Pri tvorbe mestského rozpočtu na túto našu spoločnú prioritu mysleli a každoročne na ňu v rozpočte šporili;
  2. Zaviazali „svoj servis“ – úradníkov na Mestskom úrade – požiadať na výstavbu terminálu o dotáciu z EÚ fondov (podobne stavbu terminálu či rekonštrukciu železničnej alebo autobusovej stanice riešili napríklad v českom Beroune či v Hradci Králové; príkladov by sa isto našlo ešte oveľa viac).

Toto riešenie by bolo pre poslancov a úradníkov našej trenčianskej samosprávy nepochybne prácnejšie (a možno v istom ohľade aj menej lukratívne). Ale nemuseli by sme byť odkázaní na diktát bohatých investorov “so zlatým srdcom”. A hlavne – pred stanicou a na úkor parku by nevznikla obludná opacha, ale iba potrebný terminál s malým “t” rozumných ľudských rozmerov.

[Hlasov: 0    Priemer: 0/5]

Súvisiace témy:

Komentáre