Golfový areál zelenú nedostal

Keď sa približne pred dvoma rokmi začalo hovoriť o zámere vtedy ešte utajeného investora, vedenie mesta nám začalo motať medové motúzy o rekreačnom areáli pri stavidlách. Golfové ihrisko sa spomínalo len akoby mimochodom. Z “veľkého” rekreačného areálu a “malého” ihriska sa vykľul presný opak – 90 % plochy pre súkromné golfové ihrisko.

Vedenie mesta nehájilo záujmy mesta, oblieklo si dres Mariána Hossu. Verejné diskusie akoby mali slúžiť len na vyrozprávanie sa (mesto dokonca kompletne vymazalo rozsiahlu internetovú diskusiu na túto tému na stránkach Trenčín si Ty). Primátor zásadne nereagoval na vecné argumenty kritikov zámeru. Nakoniec, spolu s poslancami za Smer, “prihral” takmer päť hektárov mestských pozemkov v podstate zadarmo firme Hoss Corp.

Neférová hra vedenia mesta pokračuje aj v rámci povoľovacích konaní. Mesto ochotne plní pochybný záväzok zo zmluvy “poskytovať maximálnu súčinnosť pri vybavovaní všetkých stavebných a prevádzkových povolení a súhlasov”. V septembri sa najskôr nezákonne snažilo vylúčiť všetkých dotknutých občanov a organizácie z prebiehajúceho územného konania, aby sa nemuselo zaoberať ich pripomienkami. Keď neuspelo s vylúčením účastníkov, nimi vznesené pripomienky ignorovalo a vydalo nezákonné územné rozhodnutie. Okresný úrad to vo februári v odvolacom konaní potvrdil a územné rozhodnutie pre nesúlad so zákonom zrušil.

Mesto nezákonne postupovalo aj pri vydávaní povolenia na rozsiahly výrub drevín v danej lokalite a Okresný úrad ho taktiež zrušil. Pár mesiacov pred plánovaným dokončením tak projekt ešte nemá žiadne povolenie. Zo slávnostného otvorenia, ktoré malo krátko pred voľbami prekryť horkú pachuť kšeftovania s mestským majetkom, zrejme nič nebude. Zostal len dojem, že vedeniu mesta chýba zmysel pre fair-play. Marián, ako skúsený hokejista, by v rámci dobrých vzťahov mohol primátorovi vysvetliť, že keď už nie fair-play, tak aspoň zbytočné fauly si treba odpustiť. K úspechu nevedú.

Zatiaľ prvý hmatateľný výsledok "zámeny pozemkov" s HOSS CORP. Namiesto ihriska - parkovisko...

Zatiaľ prvý hmatateľný výsledok “zámeny pozemkov” s HOSS CORP. Namiesto ihriska – parkovisko…

PS: Práve v dňoch uzávierky Trenčína 21 (24.6.2014) sa objavilo na výveske Mesta Trenčín OZNÁMENIE o novom prejednaní územného konania  – umiestnenia stavby „Golfový a športovo-rekreačný areál“. Súboj občanov mesta s konglomerátom investor-Mesto Trenčín-urbár Trenčianske Biskupice pokračuje…

[Hlasov: 3    Priemer: 3.7/5]
Golfový areál zelenú nedostal - Noro Brázda priemerné hodnotenie 3.7/5 - 3 x hodnotené

Súvisiace témy:
Noro Brázda

Jeden z iniciátorov a spoluautor zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Dlhodobo sa venuje problematike otvorenosti verejnej správy, ochrane práv občanov a podpore ich vplyvu na rozhodovanie na všetkých úrovniach.

Komentáre