Mesto Trenčín povolilo stavať na plochách definovaných ako parky

Centrum environmentálnych aktivít Trenčín podalo podnet na Okresnú prokuratúru v Trenčíne s podnetom preskúmať správnosť vydania rozhodnutí o umiestnení stavieb „Polyfunkčný mestský blok, Sadová ul. Trenčín“ a „Obytný súbor – Trenčianska Riviéra, Rybárska ul. Trenčín“. V obidvoch prípadoch totiž majú byť stavby umiestnené v rozpore s platným územným plánom mesta Trenčín. Konkrétne – časť týchto stavieb je naplánovaná na pozemkoch, definovaných v územnom pláne ako „parky a parkové úpravy“, tj. na plochách, ktoré by podľa sedliackeho rozumu (a aj podľa platnej legislatívy) nemali byť v žiadnom prípade zastavané.

Rozhodnutie o umiestnení týchto stavieb vydal Spoločný stavebný úrad v Trenčíne, súlad s územným plánom má v územnom konaní „strážiť“ príslušný útvar trenčianskeho Mestského úradu. Zdá sa, že v týchto dvoch prípadoch stavebných investícií na lukratívnych pozemkoch ich dohľad zlyhal.

Stavba polyfunkčného objektu na Sadovej už je verejnosti známa medializovaným prípadom výrubu storočného ginka. Na jeho mieste sa doteraz nič nerobí (strom mohol kľudne ešte aspoň jednu sezónu stáť a žiť). Ak bude podnet Centra environmentálnych aktivít posúdený ako opodstatnený, je pravdepodobný ďalší časový posun stavby až do doby vydania opraveného územného rozhodnutia – v súlade s územným plánom. Na to sa ale bude musieť zmeniť alebo projekt stavby alebo územný plán.

[Hlasov: 1    Priemer: 5/5]
Mesto Trenčín povolilo stavať na plochách definovaných ako parky - redakcia priemerné hodnotenie 5/5 - 1 x hodnotené

Súvisiace témy:

Komentáre