Nie je mi jedno, za čo platíme dane a poplatky

Doma, v našom súkromí, sa snažíme o obživu našich rodín, o ich zdravie, vzdelanie, koníčky… Vo svojich príbytkoch vytvárame čo najkrajšie, najkvalitnejšie a čisté prostredie – pokiaľ nám sily a financie stačia.

Snažíme si udržať zdroj svojej obživy, pracovať ako zamestnanci, mať aj dve-tri zamestnania, podnikať a skvalitňovať svoje produkty a služby.

Nemalou čiastkou však zo svojej práce prispievame aj do spoločného “mešca”, s predstavou dobrej investície do zmysluplných činností, ktoré budú realizovať naši zvolení zástupcovia či už v meste, kraji, alebo štáte.

A čakáme, že to bude ako doma, v našich rodinách. Čakáme, že budú naše peniaze využívané hospodárne, v zmysle všeobecných pravidiel, štatútu mesta, zákonov, príkladov, ktoré vidíme hneď za hranicou – poriadok, čistota, starostlivosť o zeleň, dodržiavanie zákonov … a úcta k ľuďom, ktorí pracujú.

Nespočetné množstvo sľubov už “pretieklo cez okraj pohára”. Desiatky rozpočtov už prešlo pred našimi očami bez povšimnutia našich žiadostí o vybudovanie chodníka, dobudovanie cesty, kanalizácie, opravy škôlky, odhrnutie snehu, žiadosti o nápravu toho či onoho…

Mesto Trenčín v roku 2005 postavilo a odvtedy prevádzkuje nelegálnu stavbu na Kasárenskej ulici. Touto čiernou stavbou poškodilo kvalitu života v Zámostí, znehodnotilo majetok občanov a zastavilo rozvoj v tejto časti mesta. Pýtam sa, kedy bude táto nelegálna stavba odstránená?

Trpezlivosť skončila, treba konať…

Nelegálna stavba na Kasárenskej

Nelegálna stavba na Kasárenskej

Sprievodným znakom prevádzkovania čiernej stavby je aj nahádzaný odpad na susedný pozemok

Sprievodným znakom prevádzkovania čiernej stavby je aj nahádzaný odpad na susedný pozemok

[Hlasov: 3    Priemer: 3.7/5]
Nie je mi jedno, za čo platíme dane a poplatky - Jaroslav Olah priemerné hodnotenie 3.7/5 - 3 x hodnotené

Súvisiace témy:
Jaroslav Olah

Mojou životnou prioritou je služba ľuďom. Vo svojom podnikaní, vo výrobe a službách to ani inak nejde. To isté platí aj v rodinnom živote a aj v tom našom spoločenskom – mestkom, alebo politickom.

Komentáre