Prašná či Panenská?

Vážená redakcia.

Po čase sa mi dostal do rúk Informačný mesačník trenčianskych environmentálnych organizácií TRENČÍN 21 č. 8/2002 z 29. novembra 2002. S uznaním som si uvedené číslo preštudoval a cením si Vašu snahu o zlepšenie životného prostredia v našom meste, o zlepšenie kvality života, ako aj o monitoring a konštruktívnu kritiku poslancov trenčianskeho mestského zastupiteľstva.

Zvlášť ma zaujal článok: „Trenčianska mestská samospráva 1998-2002. Klopanie na /zväčša / zatvorené dvere.“ V článku ste hodnotili prácu predchádzajúceho mestského zastupiteľstva a hodnotíte jednotlivé úlohy, ktoré sa podarilo, alebo nepodarilo splniť. Okrem iného uvádzate, že ste veľa času venovali snahe presadiť vyasfaltovanie hrádzovej cesty popod železničný most, čo bolo nakoniec prisľúbené, ale zostalo iba pri sľuboch.

Panenská ulica Trenčín 2002Chcel by som Vás touto cestou upozorniť na možno závažnejší nedostatok v oblasti životného prostredia a dôstojnosti bývania občanov Trenčína, bývajúcich v krajskom meste na Panenskej ulici. Táto ulica, takmer v centre mesta pri nemocnici je v takom stave, že snáď ani v okolitých obciach už takej niet a je možno horšia ako vyššie uvádzaná hrádzová cesta. Ulica je bez pevného betónového a asfaltového povrchu, bez uličnej kanalizácie a samozrejme bez chodníkov. Po dažďoch je samé blato a vyjazdené jamy plné vody. Obyvatelia bývajúci v domoch na uvedenej ulici prichádzajú do svojich domov, alebo do mesta ušpinení – zablatení, ako z kopaníc. Motorové vozidlá, ktoré po ulici prechádzajú sprchujú vodou a blatom celé okolie, nehovoriac o prípadných chodcoch.

Žiaľ takýto stav nikomu v zastupiteľstve nevadí, alebo o tom nevedia? Uvedený prípad bol už opísaný aj v Trenčianskych novinách, avšak zatiaľ bez ohlasu. Týmto listom som Vás chcel upozorniť na túto problematiku obyvateľov a zároveň požiadať v rámci Vašich možností o pomoc pri jej riešení.

Ďakujem za pochopenie a zostávam s pozdravom

Jozef Rebroš, Panenská 3, Trenčín

[Hlasov: 0    Priemer: 0/5]

Súvisiace témy:

Komentáre