Pozvánka: Zhrnutie výsledkov Trenčín – mesto na rieke

Kedy: Pondelok, 24.11.2014 o 17.00
Kde: ArtCentrum Synagóga, Trenčín
Zhrnutie výsledkov urbanistickej súťaže a verejná prezentácia ďalšieho plánovaného postupu v spolupráci s verejnosťou.

 

Návrh č. 1512 Malá

Výstava návrhov súťaže Trenčín – mesto na rieke

V trenčianskom ArtCentre Synagóga je ešte stále prístupná verejnosti výstava 59 návrhov urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke, a to denne od 14.00 do 18.00 hod. Využite možnosť oboznámiť sa so všetkými súťažnými prácami, ktoré sa uchádzali o priazeň poroty v medzinárodnej urbanistickej súťaži na riešenie prepojenia centra mesta s nábrežím. Výstava potrvá do konca novembra 2014.

Pozvánka

Pri tejto príležitosti vás pozývame na ďalšie verejné podujatie – diskusiu: ZHRNUTIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE TRENČÍN – MESTO NA RIEKE a verejná prezentácia ďalšieho plánovaného postupu v spolupráci s verejnosťou.

Hlavný architekt mesta Martin Beďatš, odborný garant projektu Peter Gero a ďalší členovia tímu Trenčín si Ty predstavia získané výstupy z uskutočnenej urbanistickej súťaže i postup, akým budú výsledky súťaže v ďalších krokoch využité v procese prípravy zadania pre tvorbu územného plánu centrálnej mestskej zóny v širokej spolupráci s verejnosťou. Podujatie sa uskutoční v pondelok, 24. 11. 2014 o 17.00 hod. v ArtCentre Synagóga, Trenčín.

Vstup voľný.

 

 Autori ocenených prác prišli do Trenčína prezentovať svoje návrhy

Autori prác, ktoré v medzinárodnej urbanistickej súťaži Trenčín – mesto na rieke získali prvé tri ceny a dve špeciálne ocenenia, odprezentovali v Trenčíne osobne svoje návrhy za prítomnosti členov poroty a trenčianskej verejnosti.

Podujatie sa uskutočnilo 1.10.2014 v kine Metro na Mierovom námestí. Na tom istom mieste sa v nasledujúci deň, t.j. 2.10.2014 konala aj konferencia s názvom TRENČÍN si TY – rozvoj mesta inšpirovaný občanmi, ktorá bola zorganizovaná pod patronátom partnera projektu, Centra excelencie SPECTRA pri STU BA.

V úvodnej časti prítomných pozdravil svojim príhovorom veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie na Slovensku, pán Alexander Wittwer. Účastníci konferencie diskutovali na tému participatívneho plánovania ako nástroja na udržateľný rozvoj miest a z neho vyplývajúce procesy na úrovni samosprávy. Predstavili tiež príklady dobrej praxe zo zahraničia v porovnaní s postupom, ktorý pri hľadaní riešenia nábrežia zvolil Trenčín.

Obe podujatia sa konali pod záštitou primátora mesta Trenčín Richarda Rybníčka. Finančný príspevok bol poskytnutý z prostriedkov Blokového grantu pre podporu partnerstiev Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce /Swiss-Slovak Cooperation Programme, financovaného z príspevkov Švajčiarskej konfederácie a spolufinancovaného zo štátneho rozpočtu SR.

 

[Hlasov: 0    Priemer: 0/5]

Súvisiace témy:

Komentáre