Pýtali sme sa zástupcov spoločností TVS a TVK

Ktorá spoločnosť má pravdu v spore o dodávku vody v Trenčíne? Názor si musí urobiť každý čitateľ sám…

Čo pokladáte za hlavný dôvod výpovede zmluvy TVS v roku 2013?

TVK : Hlavným dôvodom výpovede je získanie dotácie z eurofondov na projekt rekonštrukcie a rozvoja vodovodnej a kanalizačnej siete. V roku 2010 sa spoločnosť TVK, po rokovaniach so spoločnosťou TVS, rozhodla prijať taký variant projektu, ktorého súčasťou bola výpoveď Zmluvy so spoločnosťou TVS. TVK nevidí žiadny dôvod ohrozovať získané eurofondy len preto, aby mohla iná spoločnosť zarábať na predaji vody. Súkromná spoločnosť TVS ako doterajší prevádzkovateľ siete si akoby až teraz uvedomila situáciu, a podľa nášho názoru sa s tým nechce zmieriť.

TVS : Myslíme si, že dôvodom výpovede je prevzatie prevádzkovania. Eurofondy sú podľa mňa len zámienka. Zatiaľ nás nikto nepresvedčil, že spôsob, ktorý zvolila TVK, je najvýhodnejší pre mestá, obce a spotrebiteľov. Existuje aj vhodnejší spôsob, ako zabezpečiť splnenie podmienok EU. Vidíme to tak, že TVS bola jednou z posledných stabilných firiem v tomto regióne a niekto sa rozhodol, že tento biznis bude jeho. Odhadujeme, že kým sa TVK dostane na úroveň kvality služieb TVS, bude potrebovať min. 10 rokov, nehovoriac o tom, že náklady na zriadenie novej prevádzkovej spoločnosti musí niekto zaplatiť.

Čo bolo hlavnou príčinou, že nedošlo k dohode o predaji 100 % akcii TVS spoločnosti TVK ?

TVK : Bohužiaľ nemáme mandát vyjadrovať sa bližšie k tejto veci.

TVS: Nekorektný a neprofesionálny spôsob jednania a komunikácie zo strany TVK. Je smutné, že TVK si na prípravu prevzatia prevádzkovania najala ľudí, ktorí nemajú absolútne žiadne skúsenosti z tohto odvetvia a vedia len diktovať podmienky a obhajovať svoju neschopnosť tým, že TVS neposkytuje potrebnú súčinnosť. Chceme povedať, že TVS poskytla všetku potrebnú súčinnosť, ktorá jej vyplýva z legislatívy a zo zmluvy. Nemôžeme predsa niekoho učiť prevádzkovať. Ak sa niekto rozhodol, že si to bude prevádzkovať sám, tak by mal vedieť ako, a nie žiadať celé know-how zadarmo od nás.

Ako hodnotíte  schopnosť TVK prevádzkovať dodávku vody ?

TVK: Schopnosť TVK prevádzkovať dodávku vody hodnotíme veľmi dobre. Máme v súčasnosti 170 zamestnancov a sme pripravení prevádzku prevziať. Očakávame ale súčinnosť spoločnosti TVS.  Podľa nášho názoru však TVS súčinnosť neposkytuje v potrebnom rozsahu a mylne informuje ľudí, aby s našou spoločnosťou nepodpisovali zmluvy.

TVS: TVK mala na to, aby sa pripravila na prevádzkovanie minimálne rok.  Chcieť začať prevádzkovať, a nemať schválenú cenu, je totálne amatérske, nehovoriac o zavádzaní odberateľov pri ich pokuse uzatvárať zmluvy o dodávke vody. Podľa vyjadrení Ministerstva životného prostredia chcú prevádzkovať „ručne“ ( bez riadiaceho dispečingu) , čo si nevieme dobre predstaviť.

Súvisiace články:

[Hlasov: 1    Priemer: 1/5]
Pýtali sme sa zástupcov spoločností TVS a TVK - Elena Gogoláková priemerné hodnotenie 1/5 - 1 x hodnotené

Súvisiace témy:
Elena Gogoláková

Právnička na rodičovskej dovolenke. V Materskom centre Srdiečko poskytuje bezplatné právne poradenstvo. V materskej škôlke na Opatovskej ulici spolu s ostatnými rodičmi stavia certifikované detské ihrisko. Pre deti a s deťmi sadí na jar v Zátoke pokoja voňavú bylinkovú záhradu.

Komentáre