Voda naša každodenná

V Trenčíne sa 1.11.2014 zmenil dodávateľ pitnej vody. Doterajšieho poskytovateľa vodárenských a kanalizačných služieb, Trenčiansku vodohospodársku spoločnosť (TVS), vystriedala spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie (TVK). Zdanlivo nezaujímavá zámena vyvolala nevídané vášne, zmätky i súdne opatrenia. Stala sa ukážkovým príkladom, ako nedostatok informácii a komunikácie vedie k zneisteniu bežných odberateľov.

Príbeh o vode je dlhý a vyznať sa v ňom nie je ľahké. Len samotné skratky spoločností, TVK a TVS, zmätú väčšinu poslucháčov už na začiatku. Napriek tomu patrí k nosným problémom tohto roku. Je to príbeh primátora Rybníčka, poslancov mestského zastupiteľstva, oboch spoločností i nás všetkých.

Europrojekt

Na vodárenskom trhu figurovali v našom regióne dve spoločnosti, TVK a TVS. Prvá bola a je vlastníkom vodárenských sietí. Druhá tieto siete prevádzkovala. Vzťahy medzi nimi upravovala zmluva, uzavretá do roku 2020.

EÚ v roku 2010 schválila pre náš región približne 60 miliónov eur na obnovu čističiek vody a výstavbu kanalizácie. Podpora bola ale podmienená skrátením zmluvy medzi TVS a TVK. Firmy sa nedokázali dohodnúť a tak sa TVK rozhodla, že bude v budúcnosti prevádzkovať siete sama, bez TVS. Tu niekde sa začína konflikt TVS a TVK, ktorý poznačil celé obdobie preberania vodárenskej agendy z jednej firmy na druhú.

Prešli tri roky. V októbri 2013 TVK vypovedala zmluvu spoločnosti TVS s ročnou výpovednou dobou. Očakávalo sa, že sa firmy dohodnú na podmienkach prevzatia siete. Spoločnosť TVK mala iba pár zamestnancov a mala sa pripraviť na prevádzku systému, ktorý zabezpečoval vodárenské služby pre celý región. Predpokladala sa súčinnosť, ale vzťahy medzi spoločnosťami sa vyostrili.

Obavy poslancov

Na jar 2014 sa v zastupiteľstve rozpútal boj o informácie.  Poslanci vyjadrili obavu, či bude TVK schopná vodu prevádzkovať a žiadali primátora, aby povedal, ako prebieha príprava na prevádzkovanie. Primátor namietal, že nemôže informovať zastupiteľstvo, pretože ako zástupca spoločnosti TVK musí primárne zastupovať túto spoločnosť a nie mesto. Viackrát dokonca rokovanie zastupiteľstva kvôli tejto téme opustil. Poslanci  trvali na tom, že majú právo na informácie o TVK, keďže je to spoločnosť, kde má mesto 43% podiel akcií, a rozhodli sa primátora z pozície zástupcu mesta v TVK odvolať. Bezvýsledne.

Obavy zo zastupiteľstva však nezmizli. Stále viac rezonovala otázka, či je TVK pripravená na správu siete.  Ideálnym riešením prevzatia vodárenskej agendy sa javilo využitie majetku TVS, ktorá disponovala všetkým, čo je pri prevádzke potrebné. Prevádzkový majetok, riadiaci dispečing a databázy. A nielen to. Bola  majiteľom množstva vodomerov umiestnených priamo vo vodárenskej sieti. Začali sa rokovania o kúpe akcii spoločnosti TVS. Dohoda bola potrebná, ale rokovania zostali bez výsledku. TVS  kritizuje nedostatok komunikácie a cenový diktát zo strany TVK. TVK poukazuje na chybné manažérske kroky protistrany a nedostatočnú súčinnosť. Každopádne nechýbalo osočovanie, trestné oznámenia a obava pred konečným výsledkom.

Spornou otázkou sa stala aj cena vody.  TVS upozorňovala, že náklady spojené so začatím prevádzkovania TVK sa musia odraziť aj na zvýšení ceny,  inak je riziko, že spoločnosť TVK skončí ako stratový podnik. Primátor trval na tom, že sa cena zvyšovať nebude. Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví cenu vody definitívne potvrdilo až 14.10.2014. Občan si vydýchol. Cena zostáva rovnaká. Ale počiatočná neistota a oneskorené rozhodnutie úradu nahrávali názorom o nedostatočnej príprave TVK.

Nevedomý akcionár

Základným problémom v tomto spore veľkých hráčov je komunikácia s verejnosťou. Informácia o zmene prevádzkovateľa sa k občanom dostala až začiatkom októbra 2014, a nie práve najšťastnejším spôsobom. Na webovej stránke TVK sa objavil oznam o podpisovaní nových zmlúv, k termínu 1.11.2014. S upozornením, že v prípade, ak odberateľ nepodpíše, môžu nasledovať sankcie. Mnohí sa s listom a návrhom novej zmluvy oboznámili až v priebehu októbra. A nájdu sa aj takí, ktorí tento list nemajú dodnes. Jeden mesiac na podpisy zmlúv pri počte cca 25000 odberateľov je naozaj šibenične krátka doba. Situácia by vyžadovala namiesto vyhrážok viac ústretovosti k odberateľovi. Najmä ak je ten odberateľ, ako obyvateľ mesta, tak trochu akcionár.

Na nové zmluvy zareagovala aj TVS. Upozornila, že TVK nemá ešte úradne určenú cenu vody a neodporúčala zmluvy podpisovať. Na sociálnych sieťach začali búrlivé diskusie. Jedni hanili TVS, že zavádza verejnosť a parazituje na vodárenskej infraštruktúre. Druhí obviňovali TVK, že nie je schopná vodu prevádzkovať a že obecná firma napokon skončí v konkurze, kde sa stane ľahkou korisťou finančných žralokov.  Otázka podpísať či nepodpísať zmluvu rezonovala v rozhovoroch a nik sa nevedel zorientovať. Oficiálne informácie neprichádzali. Dňa 23.10.2014 do hry zasiahli súdy. TVS získala súdne nariadenie, že môže pokračovať v dodávke vody pre trenčiansky región. Pár hodín po tom konečne prišlo aj oficiálne vyhlásenie politikov z TVK. Spotrebiteľ sa báť nemusí, konflikt spoločností by sa ho dotknúť nemal. Nové zmluvy podpisovať treba. Verejnosť sa konečne dočkala oficiálnej informácie.

Napriek vyjadreniam TVK, že morálka a etika sú na ich strane, nemožno vinu v tomto spore hádzať len na TVS.  TVS je súkromný subjekt a je logické, že si háji svoje záujmy a využíva chyby súpera. Voči nim sa politická zodpovednosť vyvodiť nedá. Zástupcovia TVK sú primátori a starostovia. To, že sa firmy nedokázali medzi sebou dohodnúť, je neúspech oboch strán. Ale je to aj politická chyba predstaviteľov TVK, že nedokázali vec vyriešiť dohodou, včas a bez zbytočných otáznikov. Že si až do konca októbra 2014 nenašli čas verejne vyvrátiť obvinenia zo strany TVS, náležite informovať občanov a predísť zmätku, ktorý tak okolo celej veci vznikol.

Kde nie sú informácie, tam vznikajú fámy. V dnešnom svete s veľkou obavou podpisujeme zmluvy, ktoré znamenajú zmenu v poskytovaní sieťových služieb, najmä ak o nich nemáme žiadne informácie. V tomto smere prichystali politici odberateľom ťažký oriešok. A pritom stačilo len málo. V primeranom predstihu oficiálne informovať, že dôjde k zmene prevádzkovateľa a prečo. Možno by mediálny priestor, ktorý nám začiatkom jesene zaplnila medzinárodná súťaž o vode riečnej, mohol poslúžiť aj tej našej obyčajnej vode. Vode, bez ktorej sme naozaj stratení – smädní a špinaví.

Rozhodnutia súdov

vodaOkresný súd v Trenčíne vydal 16.10.2014 predbežné opatrenie, ktoré ponechávalo TVS v úlohe dodávateľa pitnej vody.  Ako dôvod uvádzalo nepripravenosť TVK na prevádzku, najmä fakt, že TVK nemá uzavreté zmluvy s odberateľmi a skutočnosť, že TVS vlastní takmer 40% vodomerov v sieti, ktoré sú nevyhnutné na fakturáciu a nie je zrejmé, ako bude TVK s týmto majetkom TVS nakladať.

TVK označila tvrdenia TVS za nepravdivé. Vyhlásila, že je plne pripravená prevziať prevádzku svojej  vodovodnej a kanalizačnej siete k termínu 1. 11. 2014 a opatrenie napadla na vyššom súde.

Krajský súd v Trenčíne 28.10.2014 vydané predbežné opatrenie zamietol. Skonštatoval, že TVS nepreukázala ohrozenie dodávky vody pre spotrebiteľov a že TVK môže od 1.11.2014 začať prevádzku vodárenského systému.

Ako bude spor firiem pokračovať, nedá sa dobre odhadnúť. Na súdoch je viacero podaní, s ktorými sa spoločnosti budú ešte musieť popasovať. Každopádne, na otázku, na koho strane je pravo, definitívne odpovie až budúcnosť.

[Hlasov: 3    Priemer: 5/5]
Voda naša každodenná - Elena Gogoláková priemerné hodnotenie 5/5 - 3 x hodnotené

Súvisiace témy:
Elena Gogoláková

Právnička na rodičovskej dovolenke. V Materskom centre Srdiečko poskytuje bezplatné právne poradenstvo. V materskej škôlke na Opatovskej ulici spolu s ostatnými rodičmi stavia certifikované detské ihrisko. Pre deti a s deťmi sadí na jar v Zátoke pokoja voňavú bylinkovú záhradu.

Komentáre