Územný plán vs. “verejné” a verejné záujmy

V Trenčíne zazneli z vysokých samosprávnych pozíc slová o tom, že územný plán mesta je najdôležitejší dokument pre mesto, niečo ako ústava. Nedotknuteľný. Neporušiteľný. Všetky stavebné aktivity v meste s ním MUSIA byť v súlade.

Iba ak… Iba ak zasiahnu vyššie (rozumej verejné) záujmy. Súčasný územný plán bol schválený v roku 1998. Doteraz sa menil (tuším dvakrát) vďaka “verejným záujmom” v súvislosti s modernizáciou železničnej trate. Aj keď je celý projekt modernizácie železničnej trate od začiatku diskutabilný, “verejný záujem” je v tomto prípade ešte ako tak pochopiteľný.

Teraz sa ide územný plán meniť opäť. Kvôli výstavbe bytových domov pri Váhu, v komplexe Trenčianska riviéra. Lebo pri vydávaní územného rozhodnutia na túto stavbu vydalo Mesto Trenčín súhlasné stanovisko, aj keď v nedotknuteľnom, neporušiteľnom územnom pláne bolo v tejto lokalite naplánované niečo iné. Ako v tomto prípade chápať ten “verejný záujem”? Je to záujem investora? Alebo povolovacieho orgánu? Alebo štatutára povolovacieho orgánu?

V pondelok 3. novembra 2008 odovzdali zástupcovia petičného výboru za Centrum environmentálnych aktivít – CEA a  o. z. Pre Prírodu platné a spočítané hárky Petície na zachovanie súčasného stavu a rozlohy lesoparku Brezina a plôch verejnej zelene  mesta Trenčín na Mestský úrad v Trenčíne. Spolu sa pod túto petíciu podpísalo viac ako 6300 signatárov. Ľudí, ktorým vadí, ako sa v Trenčíne zastavujú ďalšie a ďalšie plochy zelene. Ľudí, ktorí žiadajú, aby súčasné zelené plochy zostali zelenými, nezastavanými.

Je 6300 ľudí “verejný záujem”? (Mimochodom – na zvolenie primátora v minulých volbách stačilo menej hlasov.) Majú Trenčania, signatári Petície právo žiadať, aby sa aj kvôli nim zmenil územný plán mesta (aby v tomto nedotknuteľnom, najdôležitejšom zákone pre mesto boli zelené plochy definované naozaj ako zelené plochy) ? Ako sa teda trenčianska radnica postaví k požiadavkám Petície za zachovanie súčasného stavu zelene Mesta Trenčín? Vedzme, že ukáže najbližší čas. A verme, že nielen kvôli “verejným záujmom”, ale aj kvôli verejným záujmom.

[Hlasov: 0    Priemer: 0/5]

Súvisiace témy:

Komentáre