Ach tie priechody…

Trenčania v čele s vedením mesta sú hrdí na to, že sme krajské mesto. Tak je to správne! Škoda len, nie je veľmi na čo byť hrdí pokiaľ ide o čistotu a úpravu mesta, vzťah k zeleni alebo ochranu chodcov.

Konkrétne narážam na roky neriešený problém nečitateľných priechodov pre chodcov. V máji sa vždy všetky namaľujú, ale v svojej belostnej kráse vydržia ledva do jesene. A čím bližšie k novému roku, tým menej sú vidieť. V tomto predjarnom čase sa dajú mnohé iba tušiť. Vlani boli niektoré priechody zvýraznené červeným pozadím – radosť z inovácie ale vybledla tak rýchlo, ako aj tieto inovované červeno-biele priechody.

Podľa platnej legislatívy a platnej normy musí byť vodorovné dopravné značenie (a teda aj zebry na priechodoch pre chodcov) viditeľné resp. čitateľné najmenej z 85% percent! Je to zodpovednosť a povinnosť správcu komunikácií. Mesto Trenčín na „svojich“ komunikáciách rovnako ako Trenčiansky samosprávny kraj na „krajských“ cestách tak ruku v ruke pravidelne a každoročne nedodržiavajú platnú legislatívu.

Pritom by stačilo tak málo – aspoň tie najfrekventovanejšie priechody vyložiť farebnými kockami, ako je to bežné v „onakvejších“ mestách. Je to síce väčšia investícia na začiatok, ale som presvedčený, že s rýchlou dobou návratnosti finančných prostriedkov. A s okamžitou dobou návratnosti pohody a spokojnosti chodcov (vrátane ich vedomia, že aj na nich sa myslí).

A aké že sú to tie „onakvejšie“ mestá, ktoré také farebne vydláždené priechody majú? Nemusíme hľadať príklady hneď na západ od nás, ako sme niekedy zvyknutí. Už aj mnohé slovenské mestá sú v tomto „onakvejšie“. A ani nemusia byť krajské…

[Hlasov: 0    Priemer: 0/5]

Súvisiace témy:

Komentáre