Ako mesto menilo, až kým nevymenilo

V rozprávke „Ako starček menil, až kým nevymenil“ mal starček najprv mal hrudu zlata ako konská hlava. No stretol koniara, a vymenil ju za koňa, potom koňa vymenil za kravu, kravu za sviňu a nakoniec sa domov vracal s ihlou. Aj tú stratil.

Podobne vyzerala aj diskusia o golfe. Začiatkom jari 2012 sa začalo diskutovať o koňovi, v jeseni bola z koňa krava a nakoniec poslanci schválili sviňu…

Ako prvé prišli informácie o tom, že akciovka Hoss Corp chce pri stavidlách vybudovať na ploche 10 000m2 športovo-rekreačný areál v tesnej blízkosti „malého 9-jamkového golfového ihriska“. O samotnej rozlohe „malého ihriska“ sa ešte nehovorilo. Bližšie informácie sa vynorili až v priebehu verejnej diskusie, ktorá sa k zámeru rozbehla. Ukázalo sa, že sa má rozkladať na ploche približne 90 000 m2, z toho polovica mala stáť na mestskom pozemku.

Najskôr predstavitelia mesta rázne odmietli dohady o privatizácii tohto územia. Na diskusiu v klube Lúč v marci 2012 prišli so zámerom „len“ prenajať investorovi pozemok na 35 rokov za jedno euro. V jeseni sa už hovorilo o prenájme na 70 rokov. Hoci tu už sa dalo hovoriť o faktickej privatizácii, nebol to ešte koniec zmien. Skutočný bonbónik prišiel pätnásť dní pred tým, ako zámer takmer jednomyseľne schválilo Mestské zastupiteľstvo. Diskutujúcej verejnosti bola predložená nová, a definitívna verzia zámeru. Pozemok pod budúcim golfovým ihriskom mal už Hoss Corp získať do vlastníctva. Teda sa predsa len privatizoval.

Za to, že investor vybuduje „verejné parkovisko“ vedľa svojho súkromného centra a spolu s ním vybuduje aj zmienený verejný športovo-rekreačný areál. No hoci areál určený verejnosti po skolaudovaní odovzdá mestu, zostane mu aj naďalej pod kontrolou. Zmluva hovorí o tom, že pozemok pod týmto verejným areálom a všetko, čo na ňom investor postavil, dostane do výpožičky na 70 rokov. A môže napríklad vyberať od návštevníkov poplatky. Na „údržbu“.

Menila sa aj avizovaná výška investície do športovo rekreačného areálu. Ešte koncom minulého roku sa hovorilo o sume 150 000 €. Dnes ide o sumu „minimálne“ 100 000 € s tým, že sú v nej zahrnuté náklady na vybudovanie parkoviska pri Hoss Corp Centre. Mesto pred ním na dôvažok zrekonštruuje takmer sto metrov chodníka na vlastné náklady.

A čo nakoniec zostalo z hektárového športovo-rekreačného areálu, ktorý sa zaskvel vo verejnej diskusii na úplnom začiatku? Scvrkol sa. Podľa prijatého zámeru sa musí zmestiť na polhektárovú parcelu.

Z úst primátor Rybníčka zaznelo, že už si nevie predstaviť viac diskusií k tejto téme. No aká to bola diskusia? Rok sa diskutovalo o niečom inom, ako sa nakoniec schválilo. Schválilo sa niečo, o čom sa nediskutovalo. Z koňa bola sviňa a z občana vôl.

[Hlasov: 0    Priemer: 0/5]

Súvisiace témy:
Juraj Benko

Asi mi pomaly začína dochádzať, že som nielen obyvateľ Trenčína, ale aj občan Trenčína; že keď som nespokojný s tým, ako funguje moja obec, nestačí frflať doma v kuchyni, ale treba nespokojnosť aj vyjadriť verejne. Pre začiatok.

Komentáre