Anketa: Čo pre vás znamená projekt Terminál?

Pýtali sme sa obyvateľov domu na Železničnej ulici…

Čo pre vás znamená projekt Terminál?

Katarína Macharová:
Pre mňa ako obyvateľa domu, ktorý ním bude z troch strán obkľúčený, znamená problém.

Projekt v takomto prevedení vôbec nerešpektuje fakt, že tu bývajú ľudia. Chápem tých, ktorí sa tešia na pekný, klimatizovaný obchodný dom, kde si prídu nakúpiť, ale pochybujem, že by  im vyhovovalo tu bývať. Určite by sa im nepáčilo mať len pár metrov od okien zázemie SAD s parkoviskom autobusov, lakovňou a čerpacou stanicou. Určite by neboli spokojní, keby im pred okná postavili 11m vysokú autobusovú halu s 602 parkovacími miestami pre osobné autá na dvoch otvorených podlažiach, z toho jedno na streche.

Ing. Jozef Krivý:
Pri prvom predstavení som bol jeden z podporovateľov projektu a to i napriek tomu, že v susedstve vlastním nehnuteľnosť. No pri podrobnejšom zoznámení s projektom vyšli na povrch veci, ktoré boli účelovo zamlčané. Nebolo spomenuté presťahovanie celej SAD vrátane dielní, olejového hospodárstva, lakovne, umyvárne a administratívy. Spolu s týmto sa počíta i s parkovaním celého vozového parku. Olejové hospodárstvo ohrozuje i neďaleký vodný zdroj. Takéto riešenie Terminálu nepodporujem. Zhoršuje životné prostredie a bývanie v obytnom dome degraduje, čo môže byť i účel investora touto formou vyštvať majiteľov z bytov resp. kúpiť obytný dom za zlomok trhovej ceny.

Očakávate pomoc od mesta?  Ako prebieha doterajšia komunikácia s mestom?

Katarína Macharová:
Rozhodne očakávam, že mesto projekt v tejto podobe neschváli. Pre nesúlad s územným plánom mesta, pre zle vyriešenú dopravu. Dúfam, že mesto sa nás občanov zastane a v prípade, že sem presťahuje SAD, nám zabezpečí adekvátne náhradné bývanie. Oslovili sme  pána primátora a poslancov, aby sa mesto našim problémom zaoberalo a požiadali sme ho o stanovisko k prípadnému odkúpeniu nášho domu. Na odpoveď zatiaľ čakáme.

Ing. Jozef Krivý:
Pomoc od mesta (primátora a niektorých poslancov) neočakávam, skôr čakám osočovanie a urážanie. Dokonca sme neboli pozvaní ako vlastníci susednej nehnuteľnosti na jednania. Nebyť aktivistov, bolo by v tichosti vydané stavebné povolenie v rozpore s územným plánom mesta. Predstavitelia mesta týmto jednaním obhajujú záujem investora a nie obyvateľov.

Za akých podmienok by ste súhlasili s projektom Terminál?

Katarína Macharová:
Predovšetkým keby sa zázemie SAD neumiestnilo do bezprostrednej blízkosti nášho domu, ale niekde ďalej, napríklad do areálu Meriny. Keby sa autobusové nástupištia vybudovali na mieste, ktoré je na to určené. Keby lepšie riešil dopravnú situáciu (pretože železničná a autobusová stanica v krajskom meste by mala byť predovšetkým ľahko dostupná a projekt v takejto podobe si denne vyžiada až 15800 km najazdených obyvateľmi mesta navyše kvôli 2,75km dlhej vynútenej obchádzke). Keby nezaberal územie parku.

Viem, že splniť všetky tieto požiadavky možno ani nie je reálne, ale verím, že keby mesto viac spolupracovalo s občanmi a s odbornou verejnosťou, dalo by sa to určite vymyslieť lepšie a boli by spokojní obyvatelia, cestujúci aj investor.

Ing. Jozef Krivý:
Nie som proti výstavbe. Súhlasím, ale s podmienkou nezrealizovania dielní, olejového hospodárstva, lakovne a centrálneho parkovania vozidiel, bez zastavania parku megalomanskou výstavbou obchodného domu. Navrhujem prepracovať projekt a dať ho pripomienkovať aj nezávislému projektantovi, ktorého si vyberie druhá strana.

[Hlasov: 0    Priemer: 0/5]

Súvisiace témy:
Elena Gogoláková

Právnička na rodičovskej dovolenke. V Materskom centre Srdiečko poskytuje bezplatné právne poradenstvo. V materskej škôlke na Opatovskej ulici spolu s ostatnými rodičmi stavia certifikované detské ihrisko. Pre deti a s deťmi sadí na jar v Zátoke pokoja voňavú bylinkovú záhradu.

Komentáre