Bodka za júnovým Trenčínom 21, letnou plavárňou a …

Nielen že sa nám celé Slovensko smeje, že aké máme nové kúpalisko bez vody… Ale my sa naozaj toto leto v Trenčíne na plavárni nevykúpeme! Napriek nie tak dávnym vyhláseniam súčasného pána primátora, že nedovolí zbúrať starú plaváreň, kým nebude skolaudovaná tá nová…

V územnom rozhodnutí k stavbe – modernizácii železnice cez Trenčín – sa ešte v roku 2005 písalo „…stavebník je povinný zabezpečiť primeranú náhradu za areál letného kúpaliska v Trenčíne. ASANÁCIU JESTVUJÚCEHO AREÁLU VYKONAŤ AŽ PO KOLAUDÁCII NOVÉHO KÚPALISKA.“

Mesto Trenčín v roku 2011 vydalo rozhodnutie o odstránení stavby (starej plavárne) s odkladacou podmienkou (vykonateľné až po kolaudácii nového kúpaliska), teda v súlade s územným rozhodnutím. V auguste 2013 však Mesto toto búracie povolenie zmenilo tak, že odkladaciu podmienku zrušilo.

Z vlaku do bazéna

Z vlaku do bazéna

Keď sme o projekte “modernizácie železničnej trate” prvýkrát informovali v Trenčíne 21 v roku 2001, prišlo nám to ako smiešno-absurdný nápad Ministerstva dopravy. To predsa nemôžu myslieť vážne, hovorili sme si. Primátor Jozef Žiška a vtedajšie Mestské zastupiteľstvo projekt odmietli. Na pripomenutie vtedajšieho naladenia vedenia mesta i širokej verejnosti sme “oprášili” historickú kresbičku… Vtedy to bol smiech cez slzy, dnes už môžeme len plakať nad rozliatym mliekom.

A voliť si primátorov a poslancov úplne inak.

[Hlasov: 0    Priemer: 0/5]

Komentáre