Mesto Trenčín nakoniec pristupuje k zmene územného plánu

V rozhovore Autobusový terminál – verejnoprospešná stavba? som  reagoval aj na otázku o rozdielnosti mojich názorov a názorov zástupcov mesta Trenčín na súlad návrhu „autobusového terminálu“ s platným územným plánom mesta. V rozhovore som vyslovil názor, že tento spor vyrieši čas. Vtedy som ani netušil, že to bude tak skoro.

Článok ešte ani nevyšiel a už mesto pristupuje k zmene územného plánu z dôvodu zosúladenia návrhu „autobusového terminálu“ s ÚP. Ja to hodnotím tak, že v spore o to, kto má pravdu v otázke súladu alebo nesúladu návrhu „autobusového terminálu“ s územným plánom, je rozhodnuté.

Ak by bolo všetko v poriadku tak, ako to tvrdil pán primátor na stretnutí s občanmi mesta Trenčín konanom 19.12.2013 v športovej hale na Sihoti  (citujem: „návrh spĺňa všetky podmienky územného plánu“) nemalo by mesto žiaden dôvod obstarávať zmenu územného plánu.

Ak by bolo pravdou to, čo dňa 3.1.2014 napísali pracovníci „odborných útvarov“ ako reakciu na moje články, teda že: „verejne prezentovaný zámer Terminál je v súlade s platným Územným plánom Mesta Trenčín“, nemalo by mesto dôvod na spracovanie zmeny a doplnku územného plánu.

Ak by ozaj bolo pravdou to, čo zástupcovia mesta opakovali v nasledujúcich mesiacoch stále dookola, že návrh „terminálu“ je v súlade s územným plánom mesta Trenčín, nemalo by samozrejme mesto žiaden dôvod pristupovať k zmene územného plánu. Ale pristupuje k nemu, takže tu nebude niečo v poriadku.

Zmena územného plánu je samozrejme legitímnym riešením. Túto možnosť som dňa 1.1.2014 uviedol aj vo svojom článku č. 13 na webovej stránke www.trencin-inak.sk Takže by som mohol byť vlastne spokojný. Ale to nie som. Po skúsenostiach z minulých mesiacov mám tak trochu obavu o to, ako to dopadne. Ale to taktiež ukáže čas.

Akad.arch.Ing. Igor Mrva

[Hlasov: 0    Priemer: 0/5]

Súvisiace témy:

Komentáre