Cyklotrasy sa nedočkáme ani v roku 2014 – chýba vôľa vedenia mesta a poslancov

Na začiatku jesene 2013 sme (CEA) vyzvali primátora mesta Trenčín a poslancov Mestského zastupiteľstva, aby do rozpočtu mesta na rok 2014 zaradili aj vybudovanie tak dlho pripravovanej a avizovanej cyklotrasy zo sídliska Juh do centra mesta.

Vážený pán primátor, vážení páni poslanci,
žiadam Vás do rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014 zaradiť položku na realizáciu projektu cyklotrasy zo sídliska Juh do centra mesta (stavby Cyklistické prepojenie CENTRUM – sídlisko Juh), alebo aspoň jeho časti CENTRUM – okružná križovatka pri KMP.
Túto žiadosť predkladám bez ohľadu na medializované informácie, že na projekt sa vybavujú financie z EÚ fondov. Ich získanie je do veľkej miery iluzórne (pri všetkej úcte k energii ľudí, ktorí sa o to snažia) a som presvedčený, že trenčianska cyklistická verejnosť si zaslúži investície do “svojej” infraštruktúry rovnako, ako sa investuje do infraštruktúry pre motoristov (pri investíciách do mestskej cestnej siete sa na eurofondy nečaká). Ak by bola žiadosť o príspevok na predmetný projekt z eurofondov úspešná (čo bude známe najneskôr do jari 2014), nemôže byť nič jednoduchšie, ako schválenú položku na realizáciu projektu z rozpočtu mesta presunúť na iný účel.

S pozdravom
Richard Medal
Centrum environmentálnych aktivít

 

Na výzvu zareagoval len p. poslanec Kubečka:

Vážený pán Medal,
ďakujem za podnet. Budeme sa ním zaoberať na Finančnej a majetkovej komisii.
S pozdravom
Pavol Kubečka

V rozpočte mesta na  rok 2014 (inak tomu nebolo ani v predchádzajúcich rokoch) akákoľvek položka na podporu cyklodopravy chýba, a teda ani tento rok sa realizácie cyklotrasy nedočkáme. Odráža to dlhoročné priority predchádzajúcich aj terajšieho vedenia mesta, medzi ktoré podpora cyklistickej dopravy nepatrí. Pritom práve cyklistická doprava je zdravšia, lacná a životné prostredie nezaťažujúca alternatíva voči individuálnej automobilovej doprave, ale aj voči autobusovej hromadnej doprave.

Už dávno to pochopili mestá ako Graz, Ženeva, Viedeň, Freiburg, Nantes…, ale aj Praha, Brno, Olomouc, Martin, Prešov, Piešťany či Bratislava. Realizovaná cykloinfraštruktúra v týchto mestách je inšpiratívna. Verme, že aj pre trenčiansku samosprávu – keď nie pre tú súčasnú, tak pre tú, ktorú si zvolíme v tohtoročných jesenných komunálnych voľbách.

Richard Medal

 

PS: Zlepšenie situácie pre cyklistov nemusí byť vždy iba o nákladných investíciách. Dokazujú to riešenia aj z iných slovenských a českých miest, kde nemajú problém vyznačiť na jestvujúcich dostatočne širokých komunikáciách pre motorovú dopravu cyklokoridor, ktorý aspoň opticky a psychologicky vytvára priestor pre cyklistov, upozorňuje vodičov automobilov, že na ceste sa pohybujú aj cyklisti a že im treba ohľaduplne nechať pri krajnici dostatočný životný priestor.

Piktorgramový koridor v Českých Budějoviciach - vyznačuje priestor a smer jazdy cyklistov. Podobné piktogramové koridory sú zriadené aj v Bratislave.

Piktorgramový koridor v Českých Budějoviciach – vyznačuje priestor a smer jazdy cyklistov. Podobné piktogramové koridory sú zriadené aj v Bratislave.

Dopravné riešenie pre cyklistov v Prešove - zvislé dopravné značenie cyklopruhu.

Dopravné riešenie pre cyklistov v Prešove – zvislé dopravné značenie cyklopruhu

[Hlasov: 0    Priemer: 0/5]

Súvisiace témy:

Komentáre