Čo je volebná iniciatíva „Občania pre Trenčín 21“?

Okolo novín Trenčín 21 funguje už roky skupina ľudí, ktorým nie je jedno, čo sa deje v našom meste. Nie sme všetci rovnakí, niektorí sme mierni, niektorí radikálnejší…

Ale všetci chceme žiť v dobrom meste. Túto jeseň si niektorí z nás povedali, že je čas posunúť sa ďalej a rozhodli sa ponúknuť Trenčanom svoje služby. Rozhodli sme sa kandidovať do mestského zastupiteľstva.

Občania pre Trenčín 21

Občania pre Trenčín 21 – z ľava: Pavol Fiala, Ivan Kubica, Richard Medal, Norbert Brázda, Elena Gogoláková, Zdeno Šťastný, Jaroslav Olah, Anton Beták        foto: Radovan Stoklasa

Sme ôsmi občania – kandidáti na poslancov, ktorí chcú zlepšiť hospodárenie s verejným majetkom a kvalitu života v meste. Číslo 21 predstavuje 21. storočie a našu snahu posunúť Trenčín bližšie k európskym mestám. Odkazuje aj na medzinárodný dokument Agenda 21 – princípy udržateľného rozvoja.

Ponúkame viac než volebné sľuby: dlhé roky aktívne pracujeme pre zdravší, krajší, čistejší, zelenší a bezpečnejší Trenčín.

Našimi spoločnými hodnotami sú zodpovednosť, čestnosť, poctivosť, nezištnosť, nezávislosť, spravodlivosť a vecnosť v prospech riešenia spoločných problémov Trenčanov. Kľúčové je pre nás ozajstné zapojenie najširšej občianskej verejnosti do rozhodovania o veciach verejných.

O všetkých podstatných otázkach Trenčína a jeho obyvateľov, teda aj o zásadných rozvojových projektoch, nemôžu rozhodovať iba poslanci Mestského zastupiteľstva. Naše vnímanie mandátu poslancov je dohľad nad bežnou a bezproblémovou prevádzkou mesta.

O všetkých zásadnejších otázkach by mali mať právo spolurozhodovať občania…

… či už formou miestneho referenda, verejného prieskumu, verejného zhromaždenia či formou ustanovenia verejných komisií, v ktorých nájdu svoje miesto seniori, podnikatelia, študenti a ďalšie skupiny.

Pre komunikáciu medzi občanmi a ich zástupcami v Mestskom zastupiteľstve je bezpodmienečne nutná otvorenosť a dostupnosť. Občania pre Trenčín 21 majú zverejnené svoje kontakty a niektorí z nás majú otvorené svoje kancelárie s „úradnými“ hodinami.

Základom komunikácie a prijímania riešení je pre nás vecná argumentácia

…bez politických dohôd a zásadne nová kultúra akceptácie iného názoru a úcty k nemu. Ak spolu v jednej veci nesúhlasíme, neznamená to predsa, že musíme byť nepriatelia!

Na druhej strane nás spája nekompromisnosť voči miestnym „gorilkám“, podvodom, tunelom, mrhaniu našich spoločných prostriedkov, voči nehospodárnosti… Spája nás snaha o hospodárenie s rozumom.

Zmluvy samosprávy musia byť pre mesto a jeho rozpočet výhodné.

Verejný záujem pokladáme za základ fungujúcej samosprávy, obhajujeme zeleň, verejné priestory, ihriská, športoviská, cyklotrasy…

Sme pracovití a vytrvalí. Veríme v efektívne a transparentne spravované mesto, kde sa nájde dostatok prostriedkov nielen na bežnú starostlivosť o mesto, ale aj na rozvojové projekty.

Aby Trenčín už svojím vzhľadom vítal návštevníka a aby sa v ňom dobre a zdravo žilo – nám, ale aj budúcim generáciám. Naše mesto je predsa kúskom každého z nás. Je to naše spoločná a dôležitá investícia.

Spolu chceme Trenčín posúnuť tam, kam patrí, do 21. storočia.

[Hlasov: 1    Priemer: 5/5]
Čo je volebná iniciatíva „Občania pre Trenčín 21“? - redakcia priemerné hodnotenie 5/5 - 1 x hodnotené

Komentáre