Nežná mobilita v praxi: Buďme k sebe ohľaduplní a tolerantní

Už je to tak, potrebnej cyklistickej infraštruktúry sa nedočkáme ani v roku 2014. Pre zdravie a pohodu nás všetkých, skúsme byť k sebe o to ohľaduplnejší a tolerantnejší. Môžeme sa inšpirovať aj princípom „nežnej mobility“ (gentle mobility, Graz), že prednosť majú vždy tí viac ohrození účastníci dopravy.

Cyklisti by v žiadnom prípade nemali ohrozovať slabších účastníkov cestnej premávky – chodcov. Ak je to nevyhnutné (z hľadiska vlastnej bezpečnosti) a nie je naozaj iná voľba, ako ísť po chodníku, tak iba v nevyhnutnom úseku a POMALY! Voči bezohľadne jazdiacim cyklistom som za používať najprísnejšie nástroje represie.

Chodcov si dovolím poprosiť o toleranciu voči cyklistom, deliacim sa s nimi chodník. Keď Vás neohrozujú, jazdia pomaly a ohľaduplne, prosím, dovoľte im používať Váš chodník. O čo viac cyklistov v meste, o to menej áut. A to hádam stojí za to byť k sebe navzájom ohľaduplní.

Vodiči motorových vozidiel – prosím, nezazerajte na cyklistov na cestách ako na obťažujúci hmyz.  Veď čím viac bude chodiť po meste cyklistov, tým Vy budete mať plynulejšiu jazdu a viac možností na zaparkovanie :-) Keď sa k nim budete chovať ohľaduplne, budú sa cítiť na cestách bezpečnejšie a spokojnejšie a nebudú sa Vám zbytočne pliesť do cesty – pre obe strany víťazná stratégia! A nechávajte prosím cyklistom pri krajnici dostatok miesta, aby mohli bezpečne a slobodne prejsť (dalo by sa aj poprosiť: “vodiči, držte sa stredovej čiary”?).

A napokon prosba pre príslušníkov Mestskej polície: naučte sa prosím rozlišovať medzi ohľaduplne a bezohľadne jazdiacimi cyklistami. A až podľa toho ich riešte.

Teda – ak chceme v meste podporiť cyklodopravu, ako to pravidelne každá reprezentácia mesta opakovane deklaruje.

Dopravné riešenie pre cyklistov, Praha. V Trenčíne žiaľ cyklistická infraštruktúra chýba a tak prosíme všetkých o opatrnosť a ohľaduplnosť...

Dopravné riešenie pre cyklistov, Praha. V Trenčíne žiaľ cyklistická infraštruktúra chýba a tak prosíme všetkých o opatrnosť a ohľaduplnosť…

[Hlasov: 0    Priemer: 0/5]

Súvisiace témy:

Komentáre