Golfový areál Mariána Hossu, alebo kam sa podel zdravý rozum v Trenčíne

Vo vydaní Trenčín 21 z marca 2013 sme sa na problém záberu mestského verejného priestoru pozreli z viacerých strán. Prečo sme ako občania boli proti, azda najlepšie vystihuje tento obrázok.

verejne-priestory-trencin

Obrázok z titulky vydania „Trenčín 21“ z 8.marca 2013

Zrekapitulujme si hlavné rozpory tejto záležitosti:

 • •   Celá vec bola dlho zahmlievaná najprv 100 ročným, potom už iba 70 ročným prenájmom;
 • •   V skutočnosti sa nakoniec schvaľovalo čosi iné, ako celý rok predtým tvrdil primátor občanom;

Schválila sa postupná, dvojetapová privatizácia za pochybnú protihodnotu. Mesto za 4,5 ha svojho pozemku získa parkovisko a polhektárový športový areál, ktoré vybuduje investor pri svojom súkromnom areáli. Následne mesto aj tento novonadobudnutý majetok vráti investorovi – prostredníctvom výpožičky na 70 rokov.

 • •Celý pozemok za hrádzou (bez parkoviska) bol znalcom ocenený na 576 000 €. Zadlžené mesto túto hodnotu vymieňa za protihodnotu investície 100 000 €. Tých 100 000€  pritom investor investuje do parkoviska pre seba a do areálu, ktorý bude môcť prenajímať!
 • •Primátor a väčšina poslancov absolútne nerešpektovali nesúhlas veľkej časti verejnosti so zámerom golfového areálu. V ankete, v ktorej sa zúčastnilo viac ako 600 občanov,  95% z nich sa vyslovilo proti zámeru golfového areálu, a za zachovanie verejného priestoru prírodného charakteru, resp. zachovanie pozemku vo vlastníctve mesta a hľadanie budúceho využitia v podobe verejného priestoru;
 • •Ponuka Hoss Corp, a.s.  nebola férovo porovnaná s alternatívnou ponukou Slovenského rybárskeho zväzu;
 • •Projekt golfového areálu „odreže“ obyvateľov od Váhu priamo v meste, a to na polkilometrovom úseku;
 • •Výsledkom je strata jedného z najrozsiahlejších verejných priestorov pri rieke;
 • •Vytvárame si ekologický problém tam, kde ho dnes nemáme. Údržba golfového trávnika nie možná bez použitia chémie, ktorá vytvára riziko pre kvalitu spodnej vody, ktorou je štrkové podložie inundácie naplnené. [Druhá strana tvrdí, že sa to bude robiť mechanicky, bez chémie, a ťažko s tým polemizovať, keď ten areál ešte neexistuje]

Projekt golfu na mimoriadnom zasadnutí 8.2.2013 osobne predkladal a aj urputne presadzoval a obhajoval sám primátor mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček.

Naši poslanci o ňom hlasovali  takto:

Za golf hlasovali:                                            kandidoval za:

 • PaeDr. Daniel Beníček                    SMER-SD
 • Ing. Oto Barborák, Csc.                  SMER-SD
 • Ing. Peter Gašparovič                     SMER-SD
 • Vladimír Gavenda                           SMER-SD
 • JUDr. Richard Hulín                         SMER-SD
 • JUDr. Ján Kanaba                            SMER-SD
 • Mgr. Bc. Josef Kolář                         SMER-SD
 • František Koronczi                          SMER-SD
 • Ing. Emil Košút                                 SMER-SD
 • JUDr. Milan Kováčik                         SMER-SD
 • Ing. Mário Krist                                SMER-SD
 • Ing. Pavol Kubečka                         SMER-SD
 • JUDr. Rastislav Kudla                      SMER-SD
 • PhDr. Leo Kužela                            nezávislý
 • MUDr. Stanislav Pastva                   SMER-SD
 • Dušan Paška                                   nezávislý
 • Patrik Žák                                         nezávislý

Proti:

 • Martin Barčák                                               nezávislý
 • Ing. Róbert Lifka                               Paliho Kapurková

Zdržali sa:

 • Patrik Burian                                     HZDS-ĽS, KDH

Zdroj:  stránka mesta Trenčín – výpis z hlasovania mimoriadneho zasadnutia 8.2.2013 

 

Ubehol takmer rok a počas tohto obdobia mal celý príbeh ďalšie pokračovanie

 • •Dňa 9.5.2013 podali občania A. Beták, Z. Šťastný a G. Gašpar  protest na okresnú prokuratúru proti rozhodnutiu mestského zastupiteľstva vo veci golfového areálu. Prokuratúra vo svojom uznesení konštatovala, že po formálnej stránke nebolo pochybenie zistené.  Konštatovala, že posúdenie hospodárnosti a účelnosti konania mesta je vecou súdov.
 • •Prebehlo rozporovanie územného a výrubového konania v tejto veci na Stavebnom úrade.
 • •Dňa 6.12.2013 podali občania mesta Trenčín – A. Beták a Z. Šťastný žalobu na súd na mesto Trenčín a Hoss Corp a.s.  vo veci určenia neplatnosti zmluvy vzťahujúcej  sa ku golfovému areálu. Sme presvedčení, že naši poslanci nehlasovali vo verejnom záujme a v prospech občanov tohto mesta a ani nenakladali hospodárne s majetkom mesta. Súdne pojednávanie zatiaľ nebolo vytýčené.

Central Park alebo aká bola možná alternatíva?

Územie okolo Váhu v medzihrádzovom priestore  priamo v meste Trenčín  má obrovský potenciál. Ide o zelený priestor pri vode, priamo v centre mesta. Predstavme si, že toto územie od Skalky až po Nozdrkovce po obidvoch stranách Váhu, je upravené do prírodného parku. S chodníčkami, štrkovými cestičkami, cyklodráhami, prírodnými lavičkami, miestami pri vode a niekoľkými mólami pre posedenie nad vodou, či pristátie loďkou. To je podstatou projektu „Central parku“.

Prečo „Central Park“? Central preto, že priestor je v centre mesta a je ľahko dostupný prevažnej väčšine Trenčanov. Park preto, že by išlo o udržiavané prírodné územie dostupné všetkým.

Rozľahlý priestor na brehu Váhu pri Stavidlách predstavuje  potenciál, ktorý nám môžu mnohé iné mestá závidieť. Zatiaľ až na pár drobných pokusov tu mesto Trenčín veľa nepodniklo. Neupravený a zarastený priestor obývajú skôr bezdomovci. Prichádzajú aj nápady a dlhodobé developerské projekty, ako čo najviac z tohto priestoru ešte zastavať.  To by však bola do budúcnosti obrovská chyba a príroda by nám to pri nejakej veľkej povodni poriadne zrátala. Oveľa zmysluplnejšie a prezieravejšie je tento prírodný zelený pás tiahnuci sa mestom pretvoriť na prírodný park.

Možnosti, čo všetko by sa tu dalo robiť, ukazujú vodáci na Lodenici, projekt Zátoka Pokoja s priľahlým ihriskom pod cestným mostom a na druhej strane kosením udržiavaná Zamarovská a Orechovská sihoť a 40 rokov udržiavaná ukážková rybárska pretekárska dráha Orechové  – Zamarovce.  Celý proces vybudovania Central parku by sa dal realizovať viacetapovo.  Najprv  vytvorením jednotlivých udržiavaných častí (niektoré už dnes existujú) a ich následným postupným pospájaním do jedného systému.  To všetko sa dá realizovať pomerne lacno. Navyše, naskytla by sa dobrá príležitosť  dať pre začiatok jednoduchú prácu aj niekoľkým ľuďom bez domova a dať im tým druhú šancu.

[Hlasov: 5    Priemer: 3.8/5]
Golfový areál Mariána Hossu, alebo kam sa podel zdravý rozum v Trenčíne - Zdeno Šťastný priemerné hodnotenie 3.8/5 - 5 x hodnotené

Súvisiace témy:
Zdeno Šťastný

Takmer 40 rokov zanietený športový rybár, člen a 11 rokov funkcionár SRZ Trenčín. S tým súvisí aj dlhoročná činnosť pri údržbe čistých, pre všetkých dostupných brehov Váhu. V roku 2012 zorganizoval spolu s A.Betákom v kine Hviezda verejnú diskusiu k zámeru vybudovať Golfový areál pred Stavidlom a jeho negatívnym dopadom na tento dovtedy verejný priestor. Má predstavu, že medzihrádzový priestor okolo Váhu by mal byť náš prírodný Central Park. Malou ukážkou, ako by to mohlo vyzerať je Zátoka Pokoja pri cestnom moste.

Komentáre