Golfový príbeh pokračuje

O golfe už bolo popísané veľa. Tento príbeh pokračuje.

 

Zhrnutie faktov:

1)  Nikto z nás nie proti golfu a ani riadnemu golfovému areálu.

2)  Nechceme nič iné, len to, aby sme tu ako občania mesta mali kde chodiť na prechádzky, prebehnúť svojho psa, alebo len tak si posedieť pri rieke, a aby sa majetok nášho mesta nerozdával vyvoleným investorom takmer zadarmo.

3)  Trochu čísiel. Vymieňame pozemok znalcom ohodnotený na 576 000 € za investíciu v hodnote 100 000 € a aj tú si po dokončení investor prenajme na dlhých 70 rokov a bude mu na nej umožnené vyberať poplatky. Za túto investíciu mu mesto prevedie do súkromného vlastníctva 45 000 m2 mestského pozemku. Ako rátame, tak rátame, vychádza nám z toho čistá strata 476 000 €.

Otázka: Nakladal by niekto z Vás takto so svojím majetkom?

4)  Ako občanom nám takéto nevýhodné nakladanie s majetkom mesta vadí. Preto sme 6.12.2013 podali žalobu na Okresný súd v Trenčíne o určenie neplatnosti takto nevýhodne uzavretej zmluvy medzi mestom Trenčín a spoločnosťou Hoss Corp. a.s.

5)  Prvé pojednávanie súd stanovil až na 23. 9. 2014. Dopadlo tak, ako sme predpokladali. Súd vyriekol rozsudok, že ako občania nemáme nárok podávať takého žaloby. Vôbec nedošlo k preskúmaniu výhodnosti alebo nevýhodnosti tejto zmluvy. Zjednodušene povedané:

„Občan, si tu len na platenie daní a buď ticho, do ostatného sa nestaraj“.

Ideme ďalej, lebo nám záleží ako sa nakladá s majetkom mesta

Okresný súd ale nie je konečná inštancia, ideme ďalej.

Je smutné, že majetok mesta nehája tí, ktorí majú za povinnosť s ním hospodárne nakladať a zveľaďovať ho, teda volení poslanci a primátor mesta. Keď tak nerobia oni, musia tak urobiť občania sami.

Anton Beták a Zdenek Šťastnýobčania mesta Trenčín, ktorým záleží, ako sa nakladá s verejnými priestormi a s majetkom mesta Trenčín, teda majetkom nás všetkých.

My nekecáme, makáme :-)

golfové ihrisko

Golfový príbeh pokračuje…

[Hlasov: 6    Priemer: 5/5]
Golfový príbeh pokračuje - Anton Beták priemerné hodnotenie 5/5 - 6 x hodnotené

Súvisiace témy:
Anton Beták

Pracuje ako konateľ vlastnej s.r.o., člen SRZ Trenčín, rybárska stráž, moderátor, spoluorganizátor podujatí pre ľudí.. Koníčky: šport, fotografia, ryby, ochrana prírody a vodných tokov... Nikdy neskloním hlavu a nestratím vlastnú tvár preto, aby som mal z toho osobný prospech...

Komentáre