Nestačí, aby boli rozhodovania na úrovni mesta iba „v súlade so zákonom“

Milí priatelia,

Ako obyvatelia mesta Trenčín máme jednak právo, ale i povinnosť vyžadovať, aby sa spravovanie mesta, v ktorom žijeme, dialo v zmysle a v duchu slovenských i európskych zákonov. Máme právo (nie povinnosť) slobodne si zvoliť vedenie mesta, máme právo (nie povinnosť) kontrolovať vedenie mesta pri jeho činnosti, máme právo (nie povinnosť) od vedenia mesta žiadať, aby jeho rozhodnutia boli jednak v súlade so zákonmi Slovenska i EU, ale takisto vo verejnom záujme obyvateľov mesta Trenčín.

No ako sme sa bohužiaľ v minulých rokoch presvedčili, nestačí si iba uplatniť svoje právo, iba zvoliť niekoho do vedenia mesta, a potom sa už spoliehať na to, že bude samozrejme a automaticky konať v záujme občanov mesta Trenčín a že môžeme automaticky veriť tomu, čo nám predkladá a rozpráva.

Ak chceme, aby bolo mesto vedené a riadené vo verejnom záujme – teda v záujme všetkých obyvateľov alebo aspoň v záujme väčšiny obyvateľov – musíme prijať aj ako našu trvalú povinnosť aktívne, trvale a kriticky neustále kontrolovať činnosť vedenia mesta.

Sme obyvatelia Trenčína, vedenia mesta je nami volené, žije z našich daní, je tu na to, aby konalo v našom záujme. Nestačí, aby boli rozhodovania na úrovni mesta iba „v súlade so zákonom“, musia byť aj v súlade so záujmom obyvateľov mesta. Toto je úloha a povinnosť vedenia každého mesta všade vo svete.

Ak tak nekoná, je úplne zbytočné, ba mnohokrát dokonca škodlivé, keď za peniaze obyvateľov mesta robí rozhodnutia poškodzujúce verejný záujem. Bohužiaľ, aj obyvatelia mesta Trenčín boli svedkami a sú aj obeťami takýchto rozhodnutí vo vedení mesta Trenčín – jednak v minulosti, ale i v súčasnosti.

Preto sa aj naďalej budeme snažiť formulovať, deklarovať a podporovať verejný záujem obyvateľov mesta Trenčín a budeme sa snažiť kontrolovať rozhodovania vedenia mesta Trenčín.

Budeme sa snažiť ukazovať, ako sa konkrétne problémy podarilo dobre riešiť a vyriešiť inde vo svete,  budeme sa zaujímať i o to, či sú rozhodovania vedenia mesta Trenčín v súlade so slovenskými a európskymi zákonmi a predpismi.

S našou činnosťou je spojený aj určitý lokálpatriotizmus, veď určite všetci chceme bývať v príjemnom, bezpečnom, čistom, tichom, príťažlivom, prosperujúcom meste s dobrým životným prostredím, s funkčnou infraštruktúrou, s kvalitnými službami, školami, zdravotníctvom, kultúrou, športom a oddychom – ako sa na mesto v 21. storočí v Európskej únii patrí.

Toto je cieľ, toto je skutočný verejný záujem. K jeho naplneniu v Trenčíne vedie ešte dlhá, namáhavá cesta, ale je potrebné sa na túto cestu vydať a kráčať po nej postupnými krokmi. A na túto cestu pozývame všetkých Vás – Vaše postrehy, Vaše nápady, Vaša aktivita, Váš zdravý rozum, Vaše impulzy budú veľmi potrebné pri budovaní Trenčína 21. storočia.

Modernizácii železničnej trate na úkor letnej plavárne dali zelenú primátori Liška, Celler aj Rybníček

Modernizácii železničnej trate na úkor letnej plavárne dali zelenú primátori Liška, Celler aj Rybníček

[Hlasov: 0    Priemer: 0/5]

Súvisiace témy:

Komentáre