Nie je prípad (osobitného zreteľa) ako prípad (osobitného zreteľa)

8. februára tohto roku primátor Rybníček v emotívnom entré pred trenčianskym mestským zastupiteľstvom vysvetľoval, prečo je prípad výpožičky a následného prevodu mestských pozemkov spoločnosti hokejistu Mariána Hossu prípadom hodným osobitného zreteľa.

Vo svojom prejave okrem iného povedal:

„Som celkom rád, že nie sme jediné mesto na Slovensku, ktoré momentálne prechádza podobným príbehom. Práve včera na základe prípadu hodného osobitného zreteľa schválili v Bratislave poslanci Starú tržnicu (aktivistom) na vykonávanie kultúry… Nie je rozdiel medzi kultúrou a športom.“

Koncom januára skutočne zverejnila bratislavská samospráva, že jednu z historických dominánt hlavného mesta prenajala občianskemu združeniu Aliancia Stará tržnica. Cieľom projektu má byť vytvorenie multifunkčného priestoru pre bratislavskú kultúru, trhy a služby. Jeho autori zdôrazňovali potrebu vytvoriť z priestoru tržnice verejné miesto, prístupné ľuďom a obohacujúce komunitný život mesta. Projekt predpokladá zriadenie spoločnej správnej rady, prostredníctvom ktorej bude mesto spolurozhodovať o programovom smerovaní, schvaľovať plán činností, rozpočet, rozhodovať o využití finančných prostriedkov. Občianske združenie dostalo Starú tržnicu od mesta do prenájmu na 10 rokov.

Spoločnosť Mariána Hossu je na rozdiel od občianskeho združenia Aliancia Stará tržnica akciovou spoločnosťou, ktorej cieľom je dosahovanie zisku. Šport v tomto smere je len služba, ktorú bude areál obhajovaný primátorom Rybníčkom ponúkať. Na rozdiel od funkcie, ktorú má poskytovať bratislavská Stará tržnica, sa v Trenčíne rozsiahle územie, ktoré v súčasnosti plní viacero relaxačných funkcií, zredukuje na jeden funkčný monolit, ktorým je golf. Verejno-prospešná funkcia územia je projektom marginalizovaná. Zhodnotenie pozemkov investorom nie je v tomto prípade zhodnotením mestského územia, pretože podpisom zámennej zmluvy tieto pozemky prejdú do vlastníctva investora.

Obávam sa, že je rozdiel medzi kultúrou a športom, rovnako ako je rozdiel medzi prípadom osobitného zreteľa v prípade športovo-rekreačného areálu hokejistu Hossu a bratislavskej tržnice. Ak tento rozdiel primátor Rybníček nevidí, nie je to len chyba zraku, ale pravdepodobne chyba niečoho úplne iného.

Z verejného priestoru súkromný golf

Z verejného priestoru súkromné golfové ihrisko – a bude po prechádzkach

[Hlasov: 1    Priemer: 5/5]
Nie je prípad (osobitného zreteľa) ako prípad (osobitného zreteľa) - Mariana Opatovská priemerné hodnotenie 5/5 - 1 x hodnotené

Súvisiace témy:

Komentáre