A najprašnejšia je… Široká!

28. február 2003, -dds -

Panenská ulica sa môže schovať! Ledva sto metrov. S rebrinákom sa tam nedá otočiť!!! Taká Jahodová, tá už je dvakrát dlhšia. No aj tak nevyhrala. Zatiaľ neoficiálnu palmu (či skôr prachovku) víťazstva si odnáša ulica Široká s odhadnutými úctyhodnými 400 ...

Kočovské štrkovisko

28. február 2003, - rj -
kocovske strkovisko

Kočovské štrkovisko, lokalita ležiaca v okrese Nové mesto nad Váhom (katastrálne územie obce Nová Ves nad Váhom) oproti Kočovciam patrí medzi najvýznamnejšie zastávky sťahovavého vtáctva a zároveň i medzi najväčšie zhromaždiská na vodu viazaných operencov na území Považia. Ide o sústavu ...

Jarné prílety

28. február 2003, - gk -

O tom, že príroda okolo nás sa pomaly začala prebúdzať zatiaľ svedčia len prvé krátke piesne sýkoriek v záhradách a parkoch a dvojice kvíliacich myšiakov krúžiacich nad poliami. No onedlho sa k nám vrátia z teplých krajín prvý poslovia jari a ich radostné piesne sa rozoznejú nie ...

Kvalita života

28. február 2003, Redakcia trencin21.sk

... o to by Vám všetkým malo ísť. A verím, že i našim novým predstaviteľom ide hlavne o kvalitu života. V Trenčín 21 sme sa dočítali o poplatkoch na tento rok. Je ich veľa. Občan daj. Zamyslime sa však nad poplatkom za smeti. Vlani sme platili 500,- Sk ...

Príspevok Považskej odpadovej spoločnosti, a.s. k rozvoju triedeného zberu

28. február 2003, Redakcia trencin21.sk

Považská odpadová spoločnosť, a.s. v spolupráci s  Mestom Trenčín vykonala v mesiaci december výmenu zvonových kontajnerov na papier za 1100 l nádoby na papier. V súlade s Programom odpadového hospodárstva mesta Trenčín bol súčasne rozšírený separovaný zber komunálneho odpadu v komoditách papier a sklo o ďalšie lokality. V súčasnosti ...

Ako si žije odpad v Trenčíne?

28. február 2003, redakcia
Zberný dvor Považskej odpadovej spoločnosti na Zlatovskej ulici

V dnešnom a budúcom čísle časopisu Trenčín 21 sa venujeme problematike komunálnych odpadov, nakoľko táto téma sa často objavuje aj vo Vašich listoch a už dlhší čas je v Trenčíne pomerne frekventovanou témou. Istotne aj preto, lebo množstvo občanov Trenčína považuje súčasný systém platenia ...