Zlé správy pre mestskú zeleň pokračujú…

6. marec 2008, redakcia

Usedám k písaniu ďalšej glosy, ostrím pero a pripravujem si potrebnú dávku sarkazmu. Prednedávnom som sa oficiálne pýtal Mestského úradu v Trenčíne, koľko že drevín bolo povolených na výrub na území mesta na plochách verejnej zelene. Podčiarkujem, že som sa pýtal ...

Bude verejnej zelene stále menej?

6. február 2008, redakcia

Terajšie Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne už predalo rôzne plochy verejnej zelene súkromným investorom za účelom výstavby rodinných alebo bytových domov či polyfunkčných objektov. Verejnosti je známy napríklad pozemok na Sadovej ulici v bezprostrednej blízkosti Mestského parku, diskutovaný najmä v súvislosti s výrubom storočného ginka. Likvidácia ...

MHD

6. február 2008, redakcia

Minulý týždeň sme sa na Mierovom námestí lúčili s posledným kĺbovým Ikarusom, ktorý zabezpečoval MHD v Trenčíne v posledných troch desaťročiach. Isto zaujímavá informácia – ale dôvod na oslavu? Mám dojem, že príliš často sa stáva Mierové námestie výstaviskom pre ...

Dane a Silvester

1. január 2008, redakcia

Mesto Trenčín rozhodnutím poslancov Mestského zastupiteľstva zvýšilo dane za odpady, z nehnuteľností, znovuzaviedlo daň za psov. Vedenie mesta sa nechalo počuť, že tieto peniaze vybrané od občanov na daniach sa občanom vrátia. Krátko po tomto rozhodnutí sa v Trenčíne vianočne a silvestrovsky „hýrilo“, dokonca ...

Dane za psa – múdre rozhodnutie?

1. január 2008, redakcia

Niekoľko rokov sa dane za psov v Trenčíne neplatili. Psíčkari boli radi, nepsíčkari často hromžili na neodpratávané psie exkrementy, na nedobrovoľný chodníkový slalom medzi bobkami. Odteraz sa dane za psov platiť budú. Odstráni sa tým problém neodpratávaných bobkov? Obávam sa, že nie. ...

Mesto Trenčín povolilo stavať na plochách definovaných ako parky

15. jún 2005, redakcia

Centrum environmentálnych aktivít Trenčín podalo podnet na Okresnú prokuratúru v Trenčíne s podnetom preskúmať správnosť vydania rozhodnutí o umiestnení stavieb „Polyfunkčný mestský blok, Sadová ul. Trenčín“ a „Obytný súbor – Trenčianska Riviéra, Rybárska ul. Trenčín“. V obidvoch prípadoch totiž majú ...

Posledná rozlúčka s občanmi Trenčína

28. február 2003, - jnh -
Trenčín 21 v roku 2003

Niekto už vie, že TRENČÍN 21 nebude dostávať každý "priemerný" občan mesta Trenčína. Kto má záujem i naďalej čítať o dianí, nedianí, zmenách k horšiemu i lepšiemu, objednal si ho bezplatne formou návratky alebo telefonicky v našej redakcii (Mierové námestie ...