Výzva primátorovi

Krátko po schválení prevodu pozemkov v mestskom zastupiteľstve adresovalo 243 občanov primátorovi výzvu, aby uznesenia nepodpísal pre ich zjavnú nevýhodnosť pre mesto z finančného hľadiska, z hľadiska rozvoja mesta a záujmov ochrany prírody.

“Žiadame, aby ste zodpovedne, v súlade s predvolebnými sľubmi ako aj s povinnosťami, ktoré Vám zákony ukladajú ako primátorovi mesta a v súlade s § 13 ods. 6 zákona o obecnom zriadení, uznesenia týkajúce sa tohto bodu rokovania nepodpísal.”

Výzva upozorňuje na neprimerane nízku cenu. Kým pozemky majú podľa znaleckého posudku hodnotu viac ako 576 tisíc eur, schválený materiál ráta s protihodnotou vo forme nedostatočne špecifikovanej investície vo výške iba 100 tisíc eur. Tá má navyše smerovať do výstavby parkoviska a športovo-relaxačného areálu, ktoré majú byť vzápätí odovzdané investorovi a tvoriť zázemie jeho súkromného golfového areálu.

“Mesto Trenčín obchádza účel zákona o majetku obcí, keď nenakladá s majetkom mesta na základe verejnej obchodnej súťaže. Bez adekvátnych dôvodov využíva inštitút dôvodu hodného osobitného zreteľa, aby za neprimerane nízku cenu a v rozpore s verejným záujmom previedlo majetok do vlastníctva súkromnej spoločnosti.”

Signatári výzvy sú presvedčení, že prevod je nevýhodný aj z hľadiska rozvoja mesta. Privatizácia priestor pre verejnú rekreáciu zneprístupní a zmarí možnosti jeho rozvoja ako verejného rekreačného areálu.

“Priestor pri stavidlách, dnes využívaný na rekreáciu v prírodnom prostredí, má obrovský potenciál a všetky predpoklady pre jeho naplnenie – je vo vlastníctve mesta, má výbornú polohu a je dobre dostupný pre takmer polovicu obyvateľov, dostatočnou rozlohou je porovnateľný s rekreačným areálom na Ostrove. Mesto už žiaden ďalší podobný priestor vhodný na tento účel nemá.”

S podobnou výzvou proti prevodu pozemkov za účelom výstavby golfového areálu sa na primátora a poslancov obrátilo aj 584 občanov Trenčína a členov Miestnej organizácie Slovenského  rybárskeho zväzu v Trenčíne.

 

Richard Rybníček však výzvy občanov Trenčína odmietol a bez toho, aby sa vysporiadal s vecnými argumentami, uznesenia Mestského zastupiteľstva, a následne aj zmluvu s HOSS CORP, a.s., 28. februára 2013 podpísal.

“Uznesenie podpíšem, pretože verím zámeru Mariána Hossu a spoločnosti HOSS CORP. Som presvedčený, že projekt je výhodný pre rozvoj mesta a jeho športovo-relaxačných aktivít.”

Celý text – výzva primátorovi Trenčína (.pdf)

Súvisiace články:

[Hlasov: 0    Priemer: 0/5]

Súvisiace témy:
Centrum environmentálnych aktivít Trenčín

Centrum environmentálnych aktivít (CEA) vzniklo v roku 1994 ako mimovládna, nezisková organizácia, združujúca ľudí so záujmom o životné prostredie a o zvyšovanie kvality života v Trenčíne a v regióne Bielych Karpát.

Komentáre