ZátOKa pOKoja – zelená oáza pri Váhu v centre Trenčína ožila

V piatok 30. septembra Centrum environmentálnych aktivít (CEA) Trenčín slávnostne odovzdalo zrevitalizovanú zátoku pri atletickom ovále pod cestným mostom do užívania Trenčanom. Podujatia sa zúčastnilo asi 100 návštevníkov, vrátane zástupcov Mesta Trenčín a Nadácie Ekopolis, ktorá projekt na zatraktívnenie priestoru zátoky finančne podporila v rámci programu Pohoda za mestom. Hneď pri vstupe do ZátOKy pOKoja sa nachádza informačný panel, kde návštevník nájde mapku územia, informácie, prečo je cenné z prírodného hľadiska a pravidlá užívania.

ZátOKa pOKoja – zelená oáza pri Váhu v centre Trenčína ožila

ZátOKa pOKoja – zelená oáza pri Váhu v centre Trenčína ožila

Richard Medal z Centra environmentálnych aktivít počas slávnostného aktu odovzdania zátoky do užívania trenčianskej verejnosti v piatok 30.9.2011 predstavil dianie v zátoke počas šiestich mesiacov realizácie projektu a možnosti jej využitia. Okrem toho, že členovia Iniciatívy ZátOKa pOKoja priestor zátoky pravidelne kosia a čistia, pribudli tu informačný panel, prírodná učebňa, ohnisko s lavičkou, vyhliadkové mólo a hojdačky. Iniciátori projektu veria, že Trenčania si zátoku obľúbia ako miesto na opekanie či posedenie s priateľmi pri vode, alebo ako kus divokej prírody, ktorý budú deti rady objavovať pri hrách a kde dospelí nájdu pokoj…

CEA predstavilo tiež ponuku pre trenčianske školy: po predchádzajúcej dohode pripravia enviro-aktivity, pri ktorých sa žiaci hravou formou oboznámia s biotopom ZátOKy pOKoja a jeho obyvateľmi.

Priestor na enviro-výchovné aktivity školákov

ZátOKa pOKoja – priestor na enviro-výchovné aktivity školákov

Na záver R. Medal predstavil petíciu Centra environmentálnych aktivít, ktorá požaduje

  1. Zachovať súčasné trasovanie Vážskej hrádze (neposúvať ju celkom k vode) a
  2. Zachovať nábrežie od ZátOKy pOKoja až po krytú plaváreň ako verejný priestor prevažne prírodného charakteru.

Petíciu je možné až do 13. októbra podpísať v kancelárii CEA na Mierovom nám. 29 vždy v utorok až štvrtok od 10:00-17:00 hod.

Územie zátoky nebolo v minulosti pravidelne kosené a čistené. Od jari 2011 začala skupina dobrovoľníkov (Iniciatíva ZátOKa pOKoja) priestor zátoky postupne dávať do poriadku. Počas Dňa Zeme sa tu uskutočnila veľká brigáda za pomoci študentov stredných škôl, kedy bolo vyzbieraných a „vylovených“ niekoľko desiatok vriec odpadkov. Neskôr boli vykosené cestičky a odpočinkové miesta a bola vypracovaná štúdia na zatraktívnenia územia ako priestoru na oddych pre všetkých Trenčanov i ako priestor na enviro-výchovné aktivity školákov.

Okrem priamych aktivít v zátoke boli súčasťou projektu aktivity otvárajúce diskusiu so zástupcami Mesta Trenčín ohľadne budúcej podoby nábrežia v Trenčíne v súvislosti s aktuálne navrhovaným novým územným plánom Trenčína a  platnou štúdiou centrálnej mestskej zóny. Prvá verejná diskusia sa uskutočnila v Artkine Metro 9. mája 2011. Aktivisti projektu na nej predstavili zámery na revitalizáciu zátoky formou vizualizácií a predniesli požiadavku zachovať aj do budúcna nábrežie ako verejný priestor s prevahou prírodného charakteru. Táto požiadavka voči zástupcom mesta opäť zaznela na verejné diskusné stretnutí „Ako vytvárať verejné prieStory“ v Klube Lúč 14. septembra 2011.

V logu ZátOKy pOKoja je vážka. Ako typický obyvateľ priestoru zátoky, ale aj v spojitosti s riekou Váh i slovom (ne)váhať… Za realizátorov projektu do ZátOKy pOKoja pozýva Richard Medal, riaditeľ Centra environmentálnych aktivít Trenčín:

„Neváhajte a príďte objaviť čarokrásny priestor v ZátOKe pOKoja, jedinečný spojitosťou vody, divočiny a netušených výhľadov… “

Mólo, učebňa, lavičky a hojdačky v ZátOKe pOKoja boli vytvorené vďaka stovkám hodín dobrovoľnej práce členov Iniciatívy ZátOKa pOKoja s cieľom, aby dlho a dobre slúžili všetkým návštevníkom.

Centrum environmentálnych aktivít zároveň vyzýva Trenčanov, aby sa vyjadrili k návrhu nového územného plánu mesta. Podľa pripomienku na špeciálnom formulári je možné už len do 14. októbra 2011. Prosíme, neVÁHajte.

[Hlasov: 1    Priemer: 2/5]
ZátOKa pOKoja – zelená oáza pri Váhu v centre Trenčína ožila - Centrum environmentálnych aktivít Trenčín priemerné hodnotenie 2/5 - 1 x hodnotené

Súvisiace témy:
Centrum environmentálnych aktivít Trenčín

Centrum environmentálnych aktivít (CEA) vzniklo v roku 1994 ako mimovládna, nezisková organizácia, združujúca ľudí so záujmom o životné prostredie a o zvyšovanie kvality života v Trenčíne a v regióne Bielych Karpát.

Komentáre