Čo je nové s projektom Terminál?

Mesto sa rozhodlo pristúpiť k zmene územného plánu pre potreby „autobusového terminálu“. V novembri 2014 by mala mať verejnosť možnosť sa k navrhovanej zmene vyjadriť.

Odporúčam si materiál dobre pozrieť. Navrhovaná zmena územného plánu okliešťuje priestory pre bývanie a nezabraňuje presťahovaniu kompletnému závodu SAD Trenčín do predstaničného priestoru. Taktiež je tu navrhnuté preklasifikovanie okolitých ciest o dva stupne nižšie. Z C1 na C3. Čo je dosť zvláštne, keďže sa tu má výrazne posilniť dopravné zaťaženie.

Ako som povedal na začiatku. Treba si návrh, keď bude zverejnený, dobre naštudovať a prípadné námietky si nenechať pre seba.

terminal

[Hlasov: 2    Priemer: 3.5/5]
Čo je nové s projektom Terminál? - Akad.arch.Ing. Igor Mrva priemerné hodnotenie 3.5/5 - 2 x hodnotené

Súvisiace témy:

Komentáre