Názory Trenčanov na golfové ihrisko pri stavidlách

Zverejňujeme vaše ohlasy na golfové vydanie novín TRENČÍN 21, ktoré prišli spolu s vašimi odpoveďami do ankety. Zverejňujeme ich v pôvodnej podobe, iba s iniciálami ( z dôvodu ochrany osobných údajov). VŠETKY BOLI PODPÍSANÉ PLNÝM MENOM. Ďakujeme za všetky názory. Sú silnou výpoveďou…

 

Vážená redakcia – Trenčania!

Dostali sa mi do ruky noviny a poviem pravdu, aj dosť zaujímavé. Som rodák Trenčan – 1941 a mám v pamäti aj starú časť Trenčína, ktorá je už zbúraná. Ja to považujem za veľkú a nenávratnú históriu tohto mesta. Nie je dobré presadzovať  len názor jedného silného jedinca. Mesto sa má vždy budovať v prospech všetkých obyvateľov a k ich prospechu. Keď máte možnosť niečo nové vybudovať, tak nech to poslúži širšej verejnosti, nie pár bohatým jednotlivcom. Chýbajú tu vojaci, dievčatá z Odevy, Meriny. Kopec iných mladých ľudí. Chýba tu nedeľné korzo na námestí, hudba v parku a pod. Kde je vodácky oddiel? Takéto aktivity sa z mesta vytratili. Budovať golfové ihrisko je hlúposť. Nepustia vás tam. Mňa 70-ročného vyhodili z pľacu, hoci som sa vychádzkou išiel pozrieť na hru. Bolo to v Tatrách. Snáď aj TANAP. Golf je pre vyvolených.

Vytvorte prosím aj stránku, na ktorú by sa dalo priamo písať o myšlienkach či podnetoch na zlepšenie činnosti a aktivít mesta.

S najväčším poďakovaním a úctou obyčajný rodák Trenčína. Môj otec bol popravený na Brezine v roku 1945 a tiež Trenčín miloval.
S pozdravom O.R., Juh

***

Podporujem stanovisko štátnej ochrany prírody a krajiny, slovenskej ornitologickej spoločnosti, pracovníkov SAV, rybárskeho zväzu a iných zainteresovaných. Som rekreačná bežkyňa, turistka, lyžiarka, ornitologička, milovníčka prírody, hrala som tenis o stenu. HOSS CORP ju odstránil…

Prajem Vám veľa úspechov a podporujem Vaše snahy.
E.T., Noviny

***

Vážení aktivisti,

na základe Vašej iniciatívy v časopise Trenčín 21 dovoľujem si zahlasovať:

Hlasujem za golf, lebo som hlboko presvedčená, že p. Marián Hossa má úprimný záujem zveľadiť túto časť zdevastovanej plochy, ktorá sa nachádza v inundačnom území Váhu.  Je veľká škoda, ale aj vizitka rybárov, že doteraz sa nesnažili skultivovať  tangované územie, na ktorom Vám tak bytostne záleží. Som hlboko presvedčená, že rozhodnutie pána primátora je správne a smeruje k tomu, aby táto časť bola profesionálne skultivovaná, a slúžila svojmu budúcemu poslaniu. Nestotožňujem sa s Vami, že golfový areál znemožní prístup k Váhu, veď tá Vaša expresívna skica prezentuje prístup k Váhu.

Som hlboko sklamaná aktivitami Vás aktivistov, lebo nech sa akýkoľvek racionálny projekt má realizovať v Trenčíne ste zásadne proti – viď Modernizácia železnice, výstavba AUPARKU v centre a podobné projekty, ktoré majú mesto Trenčín posunúť dopredu.

Som hlboko presvedčená o správnosti rozhodnutí pána primátora Rybníčka. Občania mu vo veľkej väčšine dôverujú, pretože je neporovnateľné správanie a konanie predchádzajúceho primátora.

Vážení aktivisti, všimnite si nelegálnu – divokú skládku odpadu na Moyzesovej ulici a konajte.

S pozdravom A.K., Dolné mesto

***

A čo tak opakovane a sústavne zverejňovať mená a politickú príslušnosť všetkých 17-tich poslancov MESTA TRENČÍN, ktorí hlasovali ZA prenájom cca 5 ha pozemku na dobu 70-tich rokov za celkovú cenu

1 Euro!

Vedel by som to ešte pochopiť, ak by prenajímateľom bol nejaký bezbytovec alebo nejaký Celkom Obyčajný, Všetkými Vládami, Samosprávami a Prezidentmi Už 23 Rokov Sústavne a Opakovane Zbedačovaný Bezpartajný Neorganizovaný Človek. Ale nadobúdateľ – dlhodobo nádherne dlhý prenajímateľ do tejto kategórie celkom určite nepatrí.

MESTO TRENČÍN tak s pravdepodobnosťou blížiacou sa k ISTOTE žiadne peniaze na opravy ciest a chodníkov, na vybudovanie absentujúcich cyklistických pruhov,… zjavne vôbec nepotrebuje, keď šafári, tak ako šafári.

A Bežní Obyčajní majú v chudobnom kapitalistickom Slovensku celkom iné problémy. Predovšetkým kde a ako zohnať vôbec nejaký zárobok a  ako tu z neho dôstojným spôsobom voľajako vyživoriť.

V.V., Trenčín

Názory Trenčanov na miesto pri stavidlách

Je dôležité, aby aj ďalšie generácie Trenčanov mohli voľne navštevovať tieto miesta pri vode.

Uvítal by som v tejto relaxačnej zóne výsadbu stromov, ktoré by vytvorili dostatočný chládok na oddych. Na celom úseku  hrádze Váhu – od Sihote IV až po Biskupice (vyasfaltovaný povrch) – nie je miesto, kde by sa človek mohol zastaviť a oddýchnuť si (hlavne v lete keď páli slnko).

Nesúhlasím s tým, aby súkromná firma získala výhody neštandardným spôsobom – aj keď sa jedná o slávneho spoluobčana.

Ak Hoss Corp chce v našom meste podnikať, je to len dobre – ale nech pri tom postupuje tak ako ktokoľvek iný.

S pozdravom, F.D., Sihoť

***

Jednoznačne hlasujem proti golfovému ihrisku. Napriek skutočnosti, že si hokejistu Mariána Hossu vážim a držím mu v jeho športovej kariére palce, jednoznačne nesúhlasím, aby v priestoroch pri Váhu v časti Trenčín-Noviny vyrástlo golfové ihrisko. Vo Vašich novinách boli popísané argumenty proti ihrisku a bolo ich veľa.

Ja by som pridal ešte jeden: golf potrebuje kľud a pokoj, preto si neviem predstaviť situáciu, keď golfista sa chystá na odpal a v blízkom okolí sa hrajú, behajú a šantia deti.

Naviac golf potrebuje ďaleko viac priestoru, ako daný priestor ponúka.

L.R., Trenčín

Je mi ľúto, že sa zrušila tenisová stena - chodili tam celé rodiny s deťmi

Je mi ľúto, že sa zrušila tenisová stena – chodili tam celé rodiny s deťmi

Dobrý večer,

rada by som zahlasovala rozhodne za zachovanie verejného priestoru pre všetkých obyvateľov aj neobyvateľov, náhodných turistov. Takže hlasujem za odpoveď B – myslím si, že rybári dokážu oveľa lepšie zveľaďovať prostredie pri Váhu a ľudia budú vďační za priestor pre nich. V Trenčíne žiaľ veľmi rýchlo ubúdajú zelené plochy a keď sa ešte povolí alternatíva golfového ihriska, tak to bude veľký výsmech pre všetkých občanov. Prečítala som celý Trenčín 21 a nechce sa mi veriť, že vôbec niekto uvažuje nad golfovým ihriskom v záplavovej zóne. Pamätám si ako dnes, ako sme sa chodili pozerať ako sa dvíha hladina Váhu a niektoré časti “budúceho golfového ihriska” boli pod vodou. Len dúfam, že aj pán Hossa pochopí, že toto je veľmi zlý variant. Pokiaľ pristúpi na iný pozemok, bude mať oveľa viac fanúšikov ako doteraz a nakoniec, veď on zo svojich príjmov si môže kúpiť akýkoľvek pozemok, kdekoľvek, ale takýmto spôsobom zoberie obyčajným ľuďom to najcennejšie kus voľnej prírodnej plochy, ktorá nič nestojí.

Prajem veľa úspechov do ďalšej práce.

S pozdravom I.Ž., Trenčín

***

Aj keď toto hlasovanie asi nebude mat veľký význam, som za možnosť B), teda vytvoriť areál pre VŠETKÝCH, nielen pre pár vyvolených…

Som Trenčanka “telom aj dušou” a preto mi nie je jedno, čo sa deje za našimi chrbtami a pred našimi očami. Akoby nestačilo, že miesto fungl novej plavárne máme raritu bez inžinierskych sietí, jediný cestný most cez Váh, ktorý drží pokope len silou vôle, o bariérach v našom meste ani nehovorím…

Milujem hokej a som hrdá na všetkých “našich” chalanov. Že si Gáborík postavil zimák, OK… Že sa po Demovi pomenoval ten starý, to tiež beriem… Ale toto. Keď chce Hossa spraviť niečo pre nás, obyčajný ľud trenčiansky, nech nám dá dokopy napr. tú nepodarenú plaváreň, podporí vytvorenie cyklotrás, dokončí rozostavanú bytovku na ktorú sa pozerám už 3 roky, spraví nám cesty, bezbariérové chodníky… Len to by za tým všetkým nesmeli byť iné záujmy… Keď chce hrať golf on a jeho kolegovia, majú predsa dosť tučné kontá nato, aby si mohli ísť zahrať na iné greeny, nie na nejaký kúsok pri Váhu…

Ten nechaj NÁM, Majko..

I.H., Sihoť

***

Hlasujem za verejný priestor, prírodného charakteru teda ,,B” za projekt SRZ TN. Je to jediný a pre nás Trenčanov najbližší kontakt s vodou a prírodou, kam môžeme zájsť peši alebo na bicykli a bohatí môžu ísť za golfom na autách za mesto aj niekoľko kilometrov!!!

Ďakujem, M.M., Trenčín

Je to pre nás Trenčanov najbližší kontakt s vodou a prírodou

Je to pre nás Trenčanov najbližší kontakt s vodou a prírodou

Chcem Vás podporiť v kampani, ktorá má veľký význam pre všetkých Trenčanov, hoci je veľa takých, ktorí sú apatickí a bez záujmu o veci, ktoré až o niekoľko rokov sami posúdia ako zlé pre nich a ich deti. Veľmi ma pobúrilo správanie našich “volených zástupcov”, ako ľahko a rýchlo rozdávajú majetok všetkých Trenčanov do rúk vyvolených, majetných a nie na to odkázaných ľudí. Som zásadne proti stavbe areálu pre pár zbohatlíkov, na ktorých sa budú pozerať cez štrbinu v plote naše deti a vnuci.

J.M., Trenčín

***

Dobrý deň,

hlasujem za B, verejný priestor prírodného charakteru.

Ak dobre rozumiem podmienkam, mesto nielenže prichádza o peniaze za predaj pozemku, ale vďaka prenájmu sa vzdáva aj pozemkovej dane. Pozemkovú daň mestu je povinný platiť vlastník pozemku, nie nájomca. Vedenie mesta opäť ukázalo, že rovnosť občanov v právach a povinnostiach nerešpektuje. Bežný občan je povinný mestskú kasu plniť, superobčana je povinná mestská kasa živiť. Podobný bol aj predaj pozemku pod Gaboríkov štadión. Lukratívny pozemok za 1 EUR, veď ide o štadión pre deti. Skutočnosť je prozaická, normálny komerčný štadión pre každého, kto zaplatí a platiť musia aj deti.

S pozdravom P.K., Sihoť

***

Hlasujem za “B” Verejný priestor prírodného charakteru

PS: Ja som ešte malé dieťa, ale kde sa budem hrať s rodičmi na tom malom fliačiku pri Váhu, ktorý nám s úsmevom na tvári ponechal p. Hossa so zástupcami mesta. Ďakujem, ale ja si chcem detstvo užiť a nie byť uzavretá na kúsku zeme, vedľa si zbohatlíci budú zaberať veľkú zelenú plochu.

E.M., Noviny

***

Hlasujem za “B” Verejný priestor prírodného charakteru

Ako dôchodca sa chcem prechádzať popri Váhu a užívať si zvyšok života a nie sa pozerať na zbohatlíkov ako hrajú golf a zaberajú miesto pre občanov tohto mesta.

E.U., Noviny

***

Dobrý deň, hlasujem v ankete za C

Dôvody: Myslím si, že ak malo Mesto TN zámer s týmito pozemkami niečo podnikať, v prvom rade má byt otvorená diskusia s Trenčanmi, a potom rozhodovať a vyberať z viacerých možností. Nepočula som doteraz, že by sa o tom vôbec uvažovalo a zrazu z toho vyjde hotová vec. Čo sa týka rybárov – nepočula

a nečítala som ani od nich, že by mali predtým záujem niečo robiť na tomto priestranstve a keď sa toto prevalilo, zrazu upratali.

Tento riešený priestor bol v hroznom stave celé desaťročia. Zanedbaný, zarastený. A nielen ten. Pozrime sa pod hlavný most ako to tam vyzerá. A tí nájomníci pod ním. No to je pohľad, keď ide človek pešo cez most. To je vizitka Trenčína úžasná. Tiež sa bude riešiť zrazu, keby tam chcel niekto podnikať?

Ale vrátim sa k riešenému – priestor využívajú ľudia, odbúravajú tam stresy z tohto ťažkého života, oddychujú, príroda je veľmi dôležitá hlavne v mestách, kam sa dá ľahko dostať pešo pre všetkých obyvateľov rôzneho veku.

Nesúhlasím s rýchlymi rozhodnutiami, keďže sa to týka nasledujúcich desaťročí. Je to veľmi odvážne rozhodnutie a týmto aj mňa veľmi sklamal náš primátor, keďže vyslovene tlačí na pílu a to je na zamyslenie.

S pozdravom S.K., Trenčín

***

Vážení priatelia,

aktívne sledujem dianie okolo Hossovho zámeru ničenia nášho spoločného priestoru na Novinách. Bola som aj na stretnutí s primátorom v novembri v Hviezde, poslala som protestný list poslancom. Bohužiaľ nadobúdam pocit, že hlas občana je ignorovaný. Mám pocit, že táto zámena pozemkov už je vrchol. Nebolo by lepšie než bezzubo protestovať, podať podnet na prokuratúru? Môžete ma prosím informovať aspoň krátkou správičkou, či bude takýto podnet podaný? Ďakujem vám veľmi pekne za podporu nás, obyčajných občanov.

S pozdravom, S.K., Trenčín

***

„B“

Nechceme golfové stredisko v tejto lokalite, alebo iba na tomto konkrétnom mieste! Chceme, aby sa mesto rozvíjalo, ale na miestach, plochách, ktoré sú nevyužívané, minulosťou použité a zanedbané… Relaxačné plochy treba nechať občanom mesta naďalej!!! Už teraz je zbytočne veľa úrodnej pôdy zastavanej hypermarketmi, ktoré aj tak neplnia účel v našom meste. Ďakujeme, RH s rodinou, Trenčín

***

Dobrý deň!

V súvislosti s výstavbou golfového areálu pri hati v Biskupiciach musím podotknúť, že vodákov sa tiež nikto nepýtal, kadiaľ chcú prenášať lode pri splavovaní Váhu. Kanoistov z KK TTS to asi nebude trápiť, tí sa pri hati otočia proti prúdu. Ale v lete čoraz viac lodí vidieť plávať dole Váhom.

Môj návrh však je: postaviť v záplavovom území golfový areál a na nasledujúcu jar ho vytopiť. Po oprave ho opäť v nasledujúci rok vytopiť.

S pozdravom, M.V.

Som zásadne proti stavbe areálu pre pár zbohatlíkov, na ktorých sa budú pozerať cez štrbinu v plote naše deti a vnuci

Som zásadne proti stavbe areálu pre pár zbohatlíkov, na ktorých sa budú pozerať cez štrbinu v plote naše deti a vnuci

Milí predstavitelia Centra environmentálnych aktivít!

Už dávnejšie som vás chcela navštíviť a podiskutovať, tak aspoň píšem. Prosím zaregistrovať dva hlasy – môj aj manželov za golf!

Konečne sa niečo udeje na brehu Váhu, ktorý je zasypaný odpadkami! Nepokosený a nepohrabaný roky! Bude tam príjemná zóna, pekne vybudovaná a ľudia sa tam budú stretávať. Vzniknú pracovné príležitosti. Veľmi mi vadí postoj vašej organizácie: Absolútny negativizmus a kritika všetkého!

Očakávala by som, že nejakými zaujímavými nápadmi presvedčíte  “Občanov pre Trenčín, kde sa dobre žije”, aby sme si aj svojpomocne pohrabali a pozametali parky, ulice a rôzne “zanešvárené” kúty! Pripadne sa vám podarí presvedčiť podniky (najmä na brehu Váhu), aby prispeli k “očiste”! A nebudete len kritizovať a dusiť každý pokus o zmenu.

A kde boli rybári celé roky, keď si nevšímali tie špinavé brehy!

Držím palce, aby ste prešli na inú “vlnu” komunikácie a podarilo sa vám pre životné prostredie mesta naozaj niečo urobiť!

Nie neustálou kritikou “rozhnevaných občanov”!

Snažím sa prispievať aj ja. Na Novomeského ulici na Juhu poctivo zbieram odpadky, hrabem, a sa starám o priestor na ihrisku, aj pri kontajneroch. Sem-tam sa ku mne aj niekto pridá!

S pozdravom, E.S. s manželom, Juh

Nechce sa mi veriť, že vôbec niekto uvažuje nad golfovým ihriskom v záplavovej zóne

Nechce sa mi veriť, že vôbec niekto uvažuje nad golfovým ihriskom v záplavovej zóne

B !!!!

Som obyvateľ Novín a chodím na prechádzky so psami k Váhu skoro denne. V sezóne a hlavne cez víkendy sú ohniská obsadené. Veľmi mi je ľúto aj toho, že pri výstavbe Hossových kurtov, ktoré sú za úhradu, sa zrušila cvičná tenisová stena, ktorá bola zadarmo a niekedy sme sa tam nezmestili 4-5. Chodili tam celé rodiny s deťmi. Nemá každý na trénera a na to platiť za kurt. Ja na to chvalabohu mám, ale niekedy si nemám s kým zahrať. Tam som sa mohla vyblbnúť hocikedy…

K.P., Noviny

***

Poznámka:  môj názor – „tajným snom každého fanúšika hokeja v Trenčíne je, že títo hráči sa po skončení kariéry vrátia domov a vychovajú ďalších hokejistov“… no to sú fanúšikovia hokeja a my, čo nefandíme, nám je to skrátka jedno… Nemusí sa Hossa vracať do Trenčína, nechýba nám tu… Nech si zostane tam, kde bol ostatných  20 rokov…

S.Š., Trenčín

Myslím si, že ak malo Mesto TN zámer s týmito pozemkami niečo podnikať, v prvom rade má byt otvorená diskusia s Trenčanmi, a potom rozhodovať a vyberať z viacerých možností - ako v prípade priestoru pred DA

Myslím si, že ak malo Mesto TN zámer s týmito pozemkami niečo podnikať, v prvom rade má byt otvorená diskusia s Trenčanmi, a potom rozhodovať a vyberať z viacerých možností – ako v prípade priestoru pred DA

Chcem Vám poďakovať, že ste otvorili takýmto spôsobom túto tému a tým každému súdnemu človeku ukázali ďalší príklad, ako sa plnia sľuby a ako platí sprofanovaná a okrídlená predvolebná veta – Všetko pre občana, v praxi. Aj tento prípad je jasným dôkazom, ako sa s uchádzača o službu občanom po zvolení stáva neobmedzený pán.

P.Č., Trenčín

***

GOLF

Dobrý deň. Chcel by som iba poprosiť občanov Trenčína, aby si v súvislosti s týmito „investíciami“ do rozvoja mesta Trenčín uvedomili jeden veľmi závažný a rozhodujúci fakt. Zatiaľ čo rezidenti, alebo stáli občania Trenčína, respektíve občania Slovenskej republiky prispievajú rok čo rok do štátneho a mestského rozpočtu svojimi daňami a odvodovými príspevkami na rozvoj mesta a štátu, tak profesionálny hokejisti ako pán Hossa, Gáborík a iní prispievajú svojimi daňami a odvodovou povinnosťou k rozvoju spoločnosti zámorských krajín!!

Niekoľko citátov z rozhovoru pre zivot.azet.sk/clanok/488/marian-hossa-na-dane-ide-polovica.html

Lepšie je kupovať domy, alebo byty?

„Ako v ktorom meste. Ja si teraz chcem kúpiť v Chicagu apartmán, lebo je tam nádherné centrum s množstvom krásnych priestorov na bývanie. Apartmán v Atlante sa snažím predať, no je dosť zlá situácia na realitnom trhu, takže ho zatiaľ prenajímam.“

–  Pôsobili ste v Ottawe, Atlante, Pittsburghu, Detroite. Je Chicago lepšie na bývanie?

„Jedno z najkrajších, čo som v Amerike videl. Obrovské jazero v centre, rieka, plno múzeí, kultúrnych podujatí. Keď príde návšteva, vždy je kam ju vziať. Reštaurácie sú otvorené nonstop, sú tam aj slovenské reštaurácie. V Detroite, naopak, centrum mesta zhaslo, krízu tam veľmi pocítili.“

–  Keď sa skončí platnosť vašej 12-ročnej zmluvy, budete mať 42 rokov. Čo keby ste ukončili kariéru skôr?

„V tom momente mi prestanú platiť a je koniec. Sú však klauzuly, že keby som sa znova chcel vrátiť k hokeju a podpísať zmluvu s iným klubom, mohlo by sa to stať iba po určitej pauze. Nemôžem ukončiť kariéru a o mesiac sa vrátiť s tým, že začnem hrať za iný klub.“

Čo robia špičkoví hráči po skončení kariéry?

„Trénerov, skautov, manažérov a väčšina začne podnikať. Ale netrúfam si povedať nejaký konkrétny smer podnikania, ktorý by bol medzi nimi obľúbený.“

Množstvo dobre zarábajúcich športovcov počas kariéry investuje a potom spravuje majetok. Vy investujete tiež?

„Investuje skoro každý. Ja aj do nehnuteľností na Slovensku, aj do finančného marketu v Amerike. Na to máme finančných poradcov, ktorí nám dávajú správy, do čoho je práve vhodné investovať.“

Nuž čo dodať?? V USA, Kanade či kdekoľvek inde v takzvanej trhovej ekonomike sú aj tieto „hviezdy“ NHL nútené INVESTOVAŤ v súlade s podmienkami na trhu, za trhové ceny!!!! Pánovi Hossovi a iným „hviezdam“ nikto nič nedá zadarmo!!! Prečo na základe nejakej fiktívnej zásluhy o rozvoj SR alebo Trenčína, ktorú som doposiaľ nikde nevidel vyčíslenú, sme my Trenčania pápežskejší ako pápež?????

Štyridsať rokov žijem v Trenčíne, dvadsať rokov platím dane a odvody, ale nemôžem si prenajať ani parkovacie miesto v mieste bydliska pretože na to nemám!!! Vedzte, že ak by som chcel parkovať v mieste bydliska, musím na rok zaplatiť 482 € !!! To je 6,2 % z môjho ročného príjmu. Možno namietnuť,  že spoločnosť  HOSS CORP. a.s. to stojí 17,4% z ceny určenej znalcom za 45.210 m štvorcových. Nuž ale to je ten zásadný rozdiel !!! Za 11 metrov štvorcových dám 482 € , čo predstavuje 43,8 € za meter štvorcový na rok. HOSS CORP a.s. dá 100.000 € za 45.210 metrov štvorcových , čo predstavuje 2,2 € za meter štvorcový NA SEDEMDESIAT ROKOV !!!!!!!!!!

Poprosím iba o jedno: Trenčania rozmýšľajte !!

B., Trenčín

***

Hlasujem za projekt SRZ TN “Oddychovo-rekreačná zóna pre všetkých” – teda moja odpoveď je B/ !

Pozn.: Prekvapuje ma postoj väčšiny poslancov MZ a najmä primátora p. Rybníčka, ktorému som pri voľbách dal svoj hlas. Už tak neurobím. Ďakujem !

I.M., Trenčín

***

B)    Hlasujem za projekt Slovenského rybárskeho zväzu Trenčín „Oddychovo-rekreačná zóna pre všetkých“ (Páči sa mi návrh rybárov na zveľadenie areálu pre širokú verejnosť.)

S tým, že sa o celkovej koncepcii a finálnej podobe bude ešte diskutovať a celkový návrh bude odborne spracovaný a zrealizovaný aj za pomoci dobrovoľníkov.

Ale prikláňam sa  k C) Mesto si zatiaľ ponechá pozemky vo svojom vlastníctve a otvorí širokú diskusiu o možnostiach ich budúceho využitia ako verejného priestoru. – Čo by ste si tam priali mať Vy osobne?

Zážitkovo  – ekologický, športovo – rekreačný Prírodný areál permakultúrne udržiavaný lokálnymi ľuďmi s dlhodobejším vzťahom k miestu a okoliu…

Vďaka za Vašu Aktivitu, Držím palce,

M.G., Trenčín

***

Niektoré námety k variantu C:

  • trasa pre korčuliarov
  • odpredaj pozemku M. Hossovi za 576000 EUR, potom nech postaví golfový areál
  • niečo podobné ako na Ostrove (malé občerstvenie, stánok), ktoré neobmedzuje prístup verejnosti

***

Dobrý deň,

na Novinách pri Váhu som vyrástol a strávil tam, ako dieťa, s priateľmi nezabudnuteľné chvíle…. Nedá sa zabudnúť na časy, keď ma brával k Váhu môj otec na malú prechádzku, hádzať kamienky do vody, či odrezať pár prútikov z vŕby na veľkonočný korbáč. Rovnako tam chodievali aj moji rovesníci so svojimi deťmi a dnes tam chodia už aj ich deti so svojimi potomkami… Dnes už na Novinách nebývam, ale s mojou malou dcérkou si nenechám ujsť príležitosť isť k vodičke a nakŕmiť kačičky, či hodiť do Váhu pár kamienkov…

Som toho názoru, že pozemok by určite mal zostať majetkom mesta a mal by byť využitý pre nás všetkých. Je úplne jedno, či sa zrealizuje projekt SRZ, alebo niekoho iného. Je len dôležité, aby aj ďalšie generácie Trenčanov mohli voľne navštevovať tieto miesta pri vode. Dnes na to mesto nemá financie, ale možno za pár rokov mať bude, no potom bude už neskoro. Tieto miesta stáli bez dotknutia viac ako 30 rokov a nikomu to nevadilo (aspoň sme tam mohli stretnúť divého zajaca, bažanta, či kŕdlik jarabíc;  dnes tam tieto živočíchy už nenájdete), takže rôčik, dva snáď ešte počkať môžeme…

S pozdravom Ľ.S. s rodinou, Dolné mesto

[Hlasov: 0    Priemer: 0/5]
Centrum environmentálnych aktivít Trenčín

Centrum environmentálnych aktivít (CEA) vzniklo v roku 1994 ako mimovládna, nezisková organizácia, združujúca ľudí so záujmom o životné prostredie a o zvyšovanie kvality života v Trenčíne a v regióne Bielych Karpát.

Komentáre