Archívy značky: mestské pozemky

Výpožička na 70 rokov?

8. marec 2013, Elena Gogoláková

Mesto Trenčín a HOSS CORP, a.s. uzavreli zmluvu o výpožičke pozemkov na 70 rokov, ale... Výpožičky a nájmy uzatváranú na takúto dlhú dobu možno považovať za veľmi sporné, nakoľko dĺžka zmluvného vzťahu na prvý pohľad presahuje priemernú dĺžku života fyzickej alebo právnickej osoby. Ich vypovedanie ...

Areál pri stavidlách by mal byť prístupný pre všetkých Trenčanov

8. marec 2013, Klaudia Medalová
igelitové tašky priviazané k stromom a na kríkoch

Mesto Trenčín malo „na stole“ návrhy na využitie areálu pri stavidlách dva: okrem golfového ihriska to bol aj projekt Slovenského rybárskeho zväzu Trenčín na vytvorenie oddychovej zóny. Ponuka rybárov bola pre mesto výhodná: o územie sa budú starať a ďalej ...

Na Klondiku

19. február 2013, Klaudia Medalová
Miesto kde by malo vyrásť súkromné golfové ihrisko

Určite si to pamätáte z amerických filmov - zlatá horúčka... Kto tam bude prvý a komu sa podarí zapichnúť tabuľku so svojím menom na dôkaz, že tento pozemok je už zadaný? Aj v Trenčíne sa súťaží o pozemky. Vlastne pardon, nesúťaží. Pozemky dostal ten, kto ...

Návrh na zámenu pozemkov

31. január 2013, Slovenský rybársky zväz Mestská organizácia Trenčín

  Mestský úrad Trenčín kancelária primátora, 911 01 Trenčín Vec:  Návrh na zámenu pozemkov. Na základe oznámenia na úradnej tabuli mesta Trenčín vo veci zámeru vypožičať nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods.9. písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. a a následne zameniť nehnuteľnosti vo ...

Návrh riešenia verejného územia známeho ako záplavová zóna pred stavidlom

20. november 2012, Slovenský rybársky zväz Mestská organizácia Trenčín

  Vážený p. primátor, viceprimátor, poslanci mestského zastupiteľstva Trenčín V nadväznosti na verejnú diskusiu v kine Hviezda dňa 7. 11. 2012 Vám predkladáme návrh na riešenie údržby verejného územia, ktoré vlastní mesto Trenčín, vedené v katastri pod číslom 1691/1 o rozlohe 52 207 m2, známe ...

Chceme areál pre všetkých Trenčanov, nie pre pár golfistov

13. október 2012, Slovenský rybársky zväz Mestská organizácia Trenčín
areál pri Váhu pre všetkých Trenčanov

Materiál pre poslancov Trenčína Nemyslíme si, že golfové ihrisko je jediná možnosť, ako zveľadiť areál pri stavidlách a preto chceme upozorniť na tento verejný priestor a spoločne nájsť jeho najlepšie využitie pre všetkých Trenčanov. Predstavenie nášho projektu, podaného na mesto Trenčín 10. ...

Schengenský alebo balkánsky priestor?

6. apríl 2008, redakcia
Schengenský alebo balkánsky?

Zátišie na fotografii pripomína časy neriešených environmentálnych záťaží – komu vtedy vadila tá trocha oleja, vytekajúca zo suda so „svetovou“ značkou Shell? A kto by sa pozastavil nad freónmi, unikajúcimi do ovzdušia z voľne pohodených starých chladničiek? A estetická stránka kopy odpadu? Čo ...