Archívy kategórií: Golfové ihrisko

Sláva, korene či fair-play?

8. marec 2013, Juraj Benko
richard-rybnicek

Je sláva investora a jeho chuť podnikať natoľko silným argumentom pri predaji mestského majetku, že s ním verejný funkcionár môže odbíjať ekonomické, ekologické, bezpečnostné, etické či právne námietky občanov? Akciová spoločnosť HossCorp požiadala vedenie mesta o 4,5 hektára mestského pozemku na výstavbu ...

Golf na Váhu… na Váhe alebo PRE a PROTI

8. marec 2013, redakcia
golf na Váhu

Skúsme dať na misky váh argumenty pre a proti vybudovaniu golfového areálu firmy hokejistu Mariána Hossu pri biskupickej hati v Trenčíne. Zámer Mariána Hossu investovať nemalé peniaze v svojom rodnom meste je chvályhodný počin a veľmi ťažké závažie na strane „pre“. Na ...

Čo je predmetom zmlúv medzi mestom a investorom?

8. marec 2013, Elena Gogoláková

Zámeny, ku ktorým sa zaviazali Mesto Trenčín a HOSS CORP, a.s. – investor golfového ihriska. Športovo-rekreačný areál – Areál postaví investor na vlastné náklady. Hodnota areálu nie je v zmluve jednoznačne stanovená. Zmluva uvádza iba hodnotu investície do areálu a parkoviska (teda nie ...

Výpožička na 70 rokov?

8. marec 2013, Elena Gogoláková

Mesto Trenčín a HOSS CORP, a.s. uzavreli zmluvu o výpožičke pozemkov na 70 rokov, ale... Výpožičky a nájmy uzatváranú na takúto dlhú dobu možno považovať za veľmi sporné, nakoľko dĺžka zmluvného vzťahu na prvý pohľad presahuje priemernú dĺžku života fyzickej alebo právnickej osoby. Ich vypovedanie ...

356 prípadov osobitného zreteľa

8. marec 2013, Elena Gogoláková

Prípady osobitného zreteľa pri nakladaní s majetkom Mesta Trenčín nemajú charakter výnimky, ale pravidla. Z celkového počtu prevodov, prenájmov a výpožičiek za roky 2011 a 2012, bol využitý „prípad osobitného zreteľa“ v 356 prípadoch zo 429. Mesto pri nakladaní (predaji, zámene, prenájme, výpožičke..) ...

Areál pri stavidlách by mal byť prístupný pre všetkých Trenčanov

8. marec 2013, Klaudia Medalová
igelitové tašky priviazané k stromom a na kríkoch

Mesto Trenčín malo „na stole“ návrhy na využitie areálu pri stavidlách dva: okrem golfového ihriska to bol aj projekt Slovenského rybárskeho zväzu Trenčín na vytvorenie oddychovej zóny. Ponuka rybárov bola pre mesto výhodná: o územie sa budú starať a ďalej ...

Stanovisko k zámeru vytvorenia golfového areálu na ľavej strane Váhu pri stavidlách

8. marec 2013, Ing. Martin Farský

Mesto Trenčín mestský úrad Mierové námestie č. 2 911 64  Trenčín Vec: Stanovisko k zámeru vytvorenia golfového areálu na ľavej strane Váhu pri stavidlách V nadväznosti na prípravu zámeru vybudovania golfového areálu na ľavej strane Váhu pri stavidlách Vám Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina ako užívateľ ...